Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta

0 komentara na cjelinu

Cjelina I -

Članak 2.

(1) Potporu mogu koristiti trgovačka društva i obrtnici koji su registrirani u skladu s posebnim propisom (dalje: poslodavci).


(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, potporu ne mogu koristiti:


  • 1) obiteljska poljoprivredna gospodarstva,

  • 2) poslodavci koji se prema posebnim propisima koji uređuju područje državnih potpora smatraju poslodavcem u teškoćama,

  • 3) poslodavci koji su korisnici potpora za zapošljavanje, i

  • 4) poslodavci koji nemaju reguliran dug po osnovi poreza i doprinosa.


(3) Poslodavci koji nemaju reguliran dug po osnovi poreza i doprinosa, u smislu ovoga Zakona, su poslodavci koji imaju nepodmirenih obveza odnosno nisu regulirali svoj dug u skladu s posebnim propisom o porezima i doprinosima.