Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta

0 komentara na cjelinu

Cjelina I -

Članak 4.

(1) Program za očuvanje radnih mjesta iz članka 3. stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona za korištenje potpore za skraćivanje punog radnog vremena, mora sadržavati:


  • 1) podatke o financijskom poslovanju (godišnji financijski izvještaj za proteklu godinu poslodavca koji je obveznik poreza na dobit, prijava poreza na dohodak s pregledom poslovnih primitaka i izdataka za poslodavca koji je obveznik poreza na dohodak),

  • 2) podatke o svim mjerama koje je poslodavac proveo, provodi ili ih planira provesti kako bi očuvao radna mjesta,

  • 3) podatke o skraćenom broju radnih sati i planirano trajanje razdoblja skraćenog radnog vremena,

  • 4) obrazložene razloge skraćivanja radnog vremena,

  • 5) broj radnika i njihova radna mjesta koji su obuhvaćeni skraćivanjem radnog vremena, te

  • 6) podatak o broju očuvanih radnih mjesta skraćivanjem radnog vremena.


(2) Program za očuvanje radnih mjesta iz članka 3. stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona za korištenje potpore za obrazovanje ili osposobljavanje u razdoblju tijekom kojeg radnik ne radi iz opravdanih razloga, mora sadržavati:


  • 1) obrazložene razloge koji su doveli do značajnog smanjenja opsega posla,

  • 2) broj radnika koji zbog smanjenja opsega posla ne rade,

  • 3) razdoblje u kojem će trajati smanjenje opsega posla, i

  • 4) podatke o potrebnom obrazovanju odnosno utvrđen program obrazovanja ili osposobljavanja radnika koji će omogućiti povratak na rad radnicima koji privremeno ne rade iz opravdanih razloga i broj takvih radnika.