Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta

5 komentara na cjelinu

Cjelina II - I. POTPORE ZA SKRAĆIVANJE PUNOG RADNOG VREMENA

Članak 5.

(1) Poslodavac koji u cilju očuvanja radnih mjesta skrati trajanje punog radnog vremena i kao puno radno vrijeme za pojedinog radnika odredi radno vrijeme u od najmanje šezdeset posto punog radnog vremena prije njegovog skraćivanja, može koristiti potporu za broj radnih sati za koje je skratio radno vrijeme.

(2) Puno radno vrijeme koje je skraćeno u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, tijekom razdoblja ostvarivanja potpore ne mora biti raspoređeno jednako po danima, tjednima i mjesecima, te se u tom slučaju skraćeno radno vrijeme utvrđuje kao prosječno skraćeno tjedno radno vrijeme unutar razdoblja ostvarivanja potpore.

(3) Potpora iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se kao razmjerni dio iznosa plaće za broj radnih sati za koje je radniku skraćeno radno vrijeme, a najviše do iznosa minimalne plaće prema posebnom propisu. (4) Na iznos potpore iz stavka 3. ovoga članka, poslodavac je dužan obračunati i uplatiti poreze i doprinose u skladu s posebnim propisima.