Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta

0 komentara na cjelinu

Cjelina IV - III. KORIŠTENJE POTPORA

Članak 11.

(1) Zahtjev za dodjelu potpore iz članka 5. i 6. ovoga Zakona, poslodavac podnosi Zavodu, prema sjedištu poslodavca ili sjedištu organizacijske jedinice za koju se traži potpora.


(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, poslodavac je dužan priložiti presliku rješenja o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu, te dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. i 4. ovoga Zakona.


(3) Zavod je dužan u roku od petnaest dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, u elektroničkom obliku objaviti upute, obrazac za podnošenje zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka i obrasca za izradu programa iz članka 4. ovoga Zakona.