Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta

0 komentara na cjelinu

Cjelina IV - III. KORIŠTENJE POTPORA

Članak 12.

(1) Ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora u skladu s ovim Zakonom, utvrđuje Povjerenstvo.


(2) Povjerenstvo ima pet članova i pet zamjenika članova, koje će imenovati ministar nadležan za rad, i to:


  • 1) tri člana i tri zamjenika na prijedlog Zavoda,

  • 2) jednog člana i jednog zamjenika na pisani prijedlog udruga sindikata više razine kojima je, u skladu s posebnim propisom, reprezentativnost utvrđena na nacionalnoj razini, i

  • 3) jednog člana i jednog zamjenika na pisani prijedlog udruge poslodavaca više razine, kojoj je, u skladu s posebnim propisom, reprezentativnost utvrđena na nacionalnoj razini.


(3) Povjerenstvo će na prvoj sjednici izabrati predsjednika i njegovog zamjenika te donijeti poslovnik o svom radu.


(4) Zavod osigurava uvjete, administrativnu podršku i potrebna sredstva za rad Povjerenstva.