Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta

0 komentara na cjelinu

Cjelina IV - III. KORIŠTENJE POTPORA

Članak 13.

(1) O ispunjavanju uvjeta za dodjelu potpore u skladu s ovim Zakonom, Povjerenstvo podnositelju zahtjeva izdaje pisanu potvrdu o nositelju potpore.


(2) Ako je podnositelj podnio nepotpun zahtjev za dodjelu potpore u skladu s ovim Zakonom, Povjerenstvo će ga pozvati da zahtjev dopuni u roku od osam dana, uz upozorenje da će se u slučaju ne udovoljavanja tom pozivu, smatrati da zahtjev nije niti podnesen.


(3) Temeljem potvrde iz stavka 1. ovoga članka, poslodavac i Zavod će sklopiti ugovor o dodjeli potpore, kojim se uređuje vrsta potpore, trajanje, visina, način i rokovi plaćanja te međusobna prava, obveze ugovornih stranaka.


(4) Poslodavac je dužan, pri potpisivanju ugovora iz stavka 3. ovoga članka, Zavodu predati odgovarajući instrument osiguranja tražbine.


(5) U razdoblju korištenja potpore iz članka 5. i 6. ovoga Zakona, poslodavac je Zavodu, na njegov zahtjev, dužan dostaviti podatke o broju radnika za koje koristi potporu i kojima isplaćuje plaću odnosno naknadu plaće.