Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta

0 komentara na cjelinu

Cjelina IV - III. KORIŠTENJE POTPORA

Članak 14.

(1) Poslodavac je, nakon potpisivanja ugovora iz članka 13. stavka 3. ovoga Zakona, Zavodu dužan najkasnije osam dana prije isplate plaće za prethodni mjesec, dostavljati popis radnika i obračun traženog iznosa potpore za svakog radnika, te datum dospijeća isplate plaće radnicima.


(2) Zavod je dužan po primitku podataka iz stavka 1. ovoga članka, potporu iz članka 5. i 6. ovoga Zakona poslodavcu isplatiti najkasnije do dana isplate plaće radnicima.