Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta

0 komentara na cjelinu

Cjelina IV - III. KORIŠTENJE POTPORA

Članak 15.

Potpore iz članka 5. i 6. ovoga Zakona, Zavod poslodavcu isplaćuje na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske.