Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta

0 komentara na cjelinu

Cjelina IV - III. KORIŠTENJE POTPORA

Članak 19.

U razdoblju primjene ovoga Zakona, za radnike za koje se koristi potpora iz članka 3. ovoga Zakona, ne primjenjuje se odredba članka 7. stavka 3. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13).