Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta

0 komentara na cjelinu

Cjelina IV - III. KORIŠTENJE POTPORA

Članak 21.

Ovaj Zakon će se objaviti u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.