Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta

0 komentara na cjelinu

Cjelina IV - III. KORIŠTENJE POTPORA

Članak 8.

(1) Poslodavac može potpore iz članka 5. i 6. ovoga Zakona koristiti za sve radnike ili za radnike pojedine organizacijske jedinice.


(2) Poslodavac ne može istovremeno za iste radnike koristiti potpore iz članka 5. i 6. ovoga Zakona.