Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

0 komentara na dokument, 3 komentara na članke

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, sukladno točci V. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09).

Putem ove stranice možete komentirati Zakon u cjelini ili možete ostaviti komentar na određene točke/članke. Molimo Vas da Vaše komentare na članke napravite u odgovarajućem članku. (Vaše ime i komentar javno su vidljivi svim posjetiteljima stranice.)

Javna rasprava otvorena je od 3. rujna do 18. rujna 2013. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju možete preuzeti ovdje.

 1. Cjelina IV - ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI
  1. Članak 1. (1 komentara)
  2. Članak 2.
  3. Članak 3.
  4. Članak 4. (1 komentara)
  5. Članak 5.
  6. Članak 6.
  7. Članak 7.
  8. Članak 8.
  9. Članak 9.
  10. Članak 10.
  11. Članak 11.
  12. Članak 12.
  13. Članak 13.
  14. Članak 14.
  15. Članak 15.
  16. Članak 16.
  17. Članak 17.
  18. Članak 18.
  19. Članak 19.
  20. Članak 20.
  21. Članak 21.
  22. Članak 22.
  23. Članak 23.
  24. Članak 24.
  25. Članak 25.
  26. Članak 26.
  27. Članak 27.
  28. Članak 28. (1 komentara)
  29. Članak 29.
  30. Članak 30.
  31. Članak 31.
  32. Članak 32.
  33. Članak 33.
  34. Članak 34.
  35. Članak 35.
  36. Članak 36.
  37. Članak 37.
  38. Članak 38.
  39. Članak 39.
 2. Cjelina V - Članci 40.-52.
  1. Članak 40.
  2. Članak 41.
  3. Članak 42.
  4. Članak 43.
  5. Članak 44.
  6. Članak 45.
  7. Članak 46.
  8. Članak 47.
  9. Članak 48.
  10. Članak 49.
  11. Članak 50.
  12. Članak 51.
  13. Članak 52.
 3. Cjelina VI - PRILOZI
  1. Članak 1. Prilozi