Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Prijedlog Naputka o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora rada izvršava pečaćenjem

0 komentara na dokument, 0 komentara na članke

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13) te Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava otvara savjetovanje o prijedlogu Naputka o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora rada izvršava pečaćenjem.

Putem ove stranice možete komentirati prijeldog naputka u cjelini ili možete ostaviti komentar na određene točke/članke. Molimo Vas da Vaše komentare na članke napravite u odgovarajućem članku. (Vaše ime i komentar javno su vidljivi svim posjetiteljima stranice.)

Savjetovanje se provodi od 7. do 22. travnja 2014.

 1. Cjelina I - Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora rada izvršava pečaćenjem
  1. Članak 1.
  2. Članak 2.
  3. Članak 3.
  4. Članak 4.
  5. Članak 5.
  6. Članak 6.
  7. Članak 7.
  8. Članak 8.
  9. Članak 9.
  10. Članak 10.
  11. Članak 11.
  12. Članak 12.