Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

0 komentara na dokument, 0 komentara na članke

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13) te Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava otvara savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Putem ove stranice možete komentirati prijedlog pravilnika u cjelini ili možete ostaviti komentar na određene točke/članke. Molimo Vas da Vaše komentare na članke napravite u odgovarajućem članku. (Vaše ime i komentar javno su vidljivi svim posjetiteljima stranice.)

Savjetovanje se provodi do 30. prosinca 2014.

 1. Cjelina I - Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom
  1. Članak 1.
  2. Članak 2.
  3. Članak 3.
  4. Članak 4.
  5. Članak 5.
  6. Članak 6.
  7. Članak 7.
  8. Članak 8.
  9. Članak 9.
  10. Članak 10.
  11. Članak 11.
  12. Članak 12.