Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Prijedlog pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu

43 komentara na cjelinu

Cjelina I - Prijedlog pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu

Članak 3.

(1) Stručnjak zaštite na radu I. stupnja je osoba koja ima srednju stručnu spremu i koja je osposobljena po programu za osposobljavanje ovlaštenih radnika sukladno posebnom propisu o osposobljavanju iz zaštite na radu.
(2) Stručnjak zaštite na radu II. stupnja je osoba koja je: – položila opći dio stručnog ispita iz zaštite na radu ili – osoba koja ima srednju stručnu spremu i priznat joj je status stručnjaka zaštite na radu ili – osoba koja posjeduje rješenje o položenom specijalističkom ispitu iz područja zaštite na radu kod obrazovnih ustanova ili – osoba koja je stekla potrebna znanja iz zaštite na radu tijekom redovnog školovanja (liječnici, stomatolozi, farmaceuti, veterinari, inženjeri rudarstva, inženjeri sigurnosti i sl.) ili – poslodavac koji sam obavlja poslove zaštite na radu ako je položio državni stručni ispit za poslove građenja ili projektiranja kojim je bila obuhvaćena i materija zaštite na radu ili – osoba koja je položio majstorski ispit kojim je bila obuhvaćena i materija zaštite na radu.
(3) Stručnjak zaštite na radu III. stupnja je osoba koja: – je položila opći i posebni dio stručnog ispita iz zaštite na radu ili – položila stručni ispit za inspektora rada u području zaštite na radu ili – ima završen preddiplomski, diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno preddiplomski ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog smjera i u ministarstvu nadležnom za rad radi na upravno pravnom području u zaštiti na radu, a temeljem čega je položila državni stručni ispit za rad u državnoj upravi.

Općih komentara na Prijedlog pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu

ljubica on Kolovoz 4, 2012

Nije mi jasno kako u isti koš stvljate npr. farmaceute i inženjere sigurnosti, dapaće i dipl. ing sigurnosti. Inženjeri sigurnosti diplomirami su 5 godina educirani o zaštiti na radu, a varmaceuti, veterinari , doktori medicine idr. samo se sporadično susreću s područjem sigurnosti. Čudno je da zaposlenici Ministarstva bez obzira na osnovno zanimanje odmah (za razliku od inženjera sigurnosti) postaju Stručnjaci III stupnja .

Goran Plivelić on Kolovoz 4, 2012

Slažem se sa prethodnim postom gđe. Ljubice da nije u redu da se miješaju farmaceuti, veterenirani, doktori medicine rada i ostale struke sa stručnjacima zaštite na radu. Kod nas je u hrvatskoj moguće da svi mogu sve raditi. Samim time podcjenjuju se inženjeri sigurnosti te dolazi do diskriminacije u strukama. Apsurd je da je po propisima doktor medicine rada i stručnjak zaštite na radu. Molim Vas odgovor i na slijedeće pitanje. Sukladno prethodno navedenom, znači li to da i specialist medicine rada (onaj koji sudjeluje u procijeni opasnosti) odgovara zakonski i prekršajno u slučaju profesionalne bolesti?

KARLA on Kolovoz 5, 2012

Poštovani, molim vas da omogućite da se zaštitom na radu bave samo stručne osobe... Zašto, primjerice ja kao inž. zaštite na radu ne mogu položiti pravosudni ispit, a pravnici mogu......Molim vas sada kad je prilika zaštite ovo zanimanje... Hvala

drago on Kolovoz 6, 2012

Posao stručnjaka ZNR moraju obavljati samo inženjeri sigurnosti i zaštite, te bi oni automatski morali biti stručnjaci III stupnja. Stvarno je čudno da osobe koje nisu stručne,a rade u Ministarsvu odmah postaju stručnjaci III. stupnja.

nikša on Kolovoz 7, 2012

svaki predhodni post je na svom mjestu. Na žalost na terenu je situacija katastrofalna, poslove zaštite na radu obavljaju priučeni "stručnjaci", dok školovani nemaju šanse jer poslodavac smatra da mu je takva osoba skuplja i da će mu puno pametovat, a oni priučeni su jeftinij i zadovoljavaju zakonsku formu....i puno toga u našem sustavu djeluje da bi zadovoljilo formu, a to je jedan od mnogih razloga zbog čega dolazi do velikog broja ozljeda i profesionalnih oboljenja...budimo realni, tzv.stručnjaci nisu educirani za procjene opasnosti i spriječavanje opasnosti, pa nisu inženjeri sigurnosti školovani bezveze...

referent on Kolovoz 8, 2012

Slažem se sa Nikšom, poslove zaštite na radu u tvrtkama mogu obavljati samo stručnjaci zaštite na radu III. stupnja a to su samo inženjeri sigurnosti. Inženjeri drugih struka neka budu stručnjaci II. stupnja i neka obavljaju poslove zaštite na radu u ovlaštenim ustanovama. Prevelika je sprega kapitala i politike tako da nažalost zaštitom na radu će se baviti svi koji od nje imaju koristi bez obzira na školovanje i znanje. Pogledajte stranice HZZ koliko ima mladih inženjera sigurnosti bez posla a svak godine se na 3 veleučilišta upisuju novi studenti. Posla ima za sve da je državi i poslodavcima stalo do zaštite na radu, svi samo gledaju dobit i zaradu. Sramota za zemlju vjernika.

Milan on Kolovoz 10, 2012

Zaštita na radu je multidisciplinarna cjelina, skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih aktivnosti.Inženjeri sigurnosti su sigurno više upoznati kroz studij o pravu,medicini,ekonomiji, strojarstvu,elektrotehnici itd.nego doktori, pravnici, strojari elektrotehničari,stomatolozi i drugi sa zaštitom na radu.Dali to znači da i ing.sig.na radu položenim pravosudnim ispitom ili stručnim ispitom iz neke druge struke može biti pravnik,doktor,strojar i sl. Ovim člankom se minorizira zvanje stručnjaka ZNR kao i studij.

Dalibor on Kolovoz 16, 2012

Slažem se da se ovdje degradira struka, a posebno sa komentarom od karle i ostalih kolega. U nacionalnom vijeću za zaštitu na radu (osobe koje su uključene u izradu ovakvih propisa) trebale bi raditi osobe koje bi trebale štititi interese struke i raditi na unapređenju zaštite na radu pa mi je čudno zašto je ovdje izostala njihova reakcija!?

Krunoslav on Kolovoz 17, 2012

stavak 1. stručnjak zaštite na radu I. stupnja, po nazivu bi pomislio da je u najmanje specijalizirao zaštitu na radu, a ono može i edukacija vlasika obrta. Gospodo, mislim da se ne može svatko nazivati stručnjakom, kao niti majstorom. Primjerenije bi bio suradnik za zaštitu na radu kod Poslodavca, što u stvari i jesu. stavak 2. stručnjak za zaštiti na radu II. stupnja Primjerenije je da se sukladno uvjetima i nazivaju specijalist iz područja zaštite na radu, a pridodao bi i komentar za sss kojoj svakako nije mijesto među liječnicima i ostalim navedenima, koji svakako imaju mjesto u području zaštite na radu. stavak 3. stručnjak zaštite na radu III. stupanj, primjeren je za stručnjaka za zaštitu na radu koji imaju minimalno 10. godina staža u području zaštite na radu, potvrđene edukacije i sl. Biti stručnjak u određenom području nije dovoljno samo udjeliti naziv.

Marko on Kolovoz 19, 2012

Da bi se zaštitila struka, potrebno je pravilnicima i zakonima urediti obavljanje poslova stručnjaka ZNR. Potrebno je ukinuti naziv "stručnjak I i II stupnja" te promovirati samo školovane stručnjake III stupnja. Smiješno je da se priučeni stručnjaci I i II stupnja nazivaju stručnjacima. To je isto kao i da redarstvenik/policajac uz deset godina radnog staža, bez opće naobrazbe (fakulteta) uz polaganje stručnih ispita postane detektiv. Dajte molim vas. Da bi se promovirao samo stručnjak III stupnja, potrebno je izmjeniti zakonske propise. Osim toga, Visoka škola za sigurnost morala bi ukinuti edukacije priučenih stručnjaka I i II stupnja jer oni konkuriraju stručnjacima III stupnja (jer su jeftiniji), a u praksi poslodavci i država nisu svijesni da njihovim nedovoljnim znanjem dovode u opasnost zdravlje i živote ljudi. V.Škola također snosi dio krivice jer proizvodi kvazi priučene stručnjake I i II stupnja, umjesto da promovira samo stručnjake III stupnja. Pitam se, što je škola napravila da zaštiti struku?Osim navedenog, za potpunu autonomiju struke država treba odrediti da su glavni nositelji struke samo školovanji stručnjaci III stupnja, a ne kako je do sada situacija kemičari, strojari, veterinari, i ostale struke. Molim Vas da razriješite ovo stanje. Trenutno u zaštiti na radu imamo i krušaka i jabuka i banana.

Marko on Kolovoz 19, 2012

To je smiješno da su stručnjakom nazivaju i osobe sa SSS. To je isto kao i da redarstvenik/policisjki djelatnik sa SSS uz polaganje stručnog ispita sa 10 godina radnog staža postane policijski inspektor/kriminalist ili detektiv. Dajte nam molim vas autonomiju nad strukom i nad stručnim zvanjem.

dražen on Kolovoz 20, 2012

Postupak polaganja te program Državnog stručnog ispita uređeni su Uredbom o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita ("Narodne novine“, broj 61/06.). Stavkom 3. ovoga članka u neravnopravan položaj stavljene su osobe koje su zaposlene u lokalnoj odnosno regionalnoj (područnoj) samoupravi. Sukladno gore navedenom (ako predlagatelj nema saznanja) osobe zaposlene u ministarstvu i osobe zaposlene u lokalnoj odnosno regionalnoj (područnoj) samoupravi polažu isti dio općeg i posebnog dijela državnog stručnog ispita. Predlagatelju zakona postavljam pitanje što to osobe u ministarstvu sa završenim preddiplomskimm ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem tehničkog smjera rade više ili znaju više o zaštiti na radu nego osobe u lokalnoj odnosno regionalnoj (područnoj) samoupravi sa završenim preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem zaštite na radu.

Marijana on Kolovoz 21, 2012

(2) Stručnjak zaštite na radu II. stupnja je osoba koja je: – položila opći dio stručnog ispita iz zaštite na radu ili – osoba koja ima srednju stručnu spremu i priznat joj je status stručnjaka zaštite na radu ili – osoba koja posjeduje rješenje o položenom specijalističkom ispitu iz područja zaštite na radu kod obrazovnih ustanova ili – osoba koja je stekla potrebna znanja iz zaštite na radu tijekom redovnog školovanja (liječnici, stomatolozi, farmaceuti, veterinari, inženjeri rudarstva, inženjeri sigurnosti i sl.)

Da li je moguće da je nekome uopće palo na pamet staviti inženjere sigurnosti, osim na kraj reda pred zagradu, iza liječnika, stomatologa, farmaceuta i veterinara? Pa zar je moguće da 1 seminar o tome kako da ne padnu na poslu i koju zaštitu opremu da nose, izjednačavate sa znanjem inženjera sigurnosti sa 6 semestara te obranom rada kako bi dobio zvanje inženjera sigurnosti, a i dužim obrazovanjem za diplomiranje inženjere i magistre sigurnosti. S poštovanjem prema gore navedenim strukama, ali inženjeri sigurnosti se ne petljaju u popravljanje zubiju niti u liječenje ljudi ili životinja, pa jednako tako ovo nema veze sa zdravim razumom, da će veterinar biti stručnjak II zaštite na radu.

(3) Stručnjak zaštite na radu III. stupnja je osoba koja: – je položila opći i posebni dio stručnog ispita iz zaštite na radu ili – položila stručni ispit za inspektora rada u području zaštite na radu ili – ima završen preddiplomski, diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno preddiplomski ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog smjera i u ministarstvu nadležnom za rad radi na upravno pravnom području u zaštiti na radu, a temeljem čega je položila državni stručni ispit za rad u državnoj upravi.

Da li je ovaj prijedlog ozbiljan, jer što ga više čitam djeluje neozbiljnije?

Stručnjakom se ne bi trebali nazivati ni oni koji su položili samo stručni ispit iz zaštite na radu, a nisu inženjeri sigurnosti, a kamoli ovakvu totalnu degradiciju struke da predlažete. A materija zaštite na radu, definirajte, objasnite koju to materiju zaštite na radu nauče usputno uz svoju struku? I inženjeri sigurnosti su imali kolegij "Medicina rada", pa nismo postali specijalisti medicine rada koji obavljaju preglede radnika za posebne uvjete rada, zar ne?

branko on Kolovoz 21, 2012

Stručnjak zaštite na radu I;II;III? Komu je ovo palo na pamet? Izmišljamo toplu vodu, a od vruće vode se ne možemo obraniti. Ako već uvodite ove termine za stručnjake zaštite na radu, zašto to ne napravite i za inspektore zaštite na radu. Zašto i oni ne bi bili I,II ili III, zašto dr medicine ne bi bio I,II i III... Moj prijedlog je da ostane isto kao i do sada: - Opći dio stručnog ispita za SSS i zna se što smiju i koje poslove raditi, a Opći i posebni dio stručnog ispita za VŠ i VSS i zna se odavno koje poslove mogu obavljati. Inače mi sve djeluje neozbiljno, improvizacija ... Za par godina ćemo opet mijenjati, jer takvi smo mi. Ostavimo isto i dobro je.

Zagi on Kolovoz 21, 2012

Iz ovog članka proizlazi - tko je jamio jamio je :) tko je položio po starom opći i posebni dio naziva se stručnjak III, a inženjeri sigurnosti (6 semestara) nakon stupanja na snagu ovog pravilnika moći će samo polagati opći dio ispita i biti stručnjaci II stupnja. Što je sa ing. sig nakon završenih 5 semestara?

Komora HUSI on Kolovoz 23, 2012

Prijedlog izmjena teksta članka:

U čl. 3. st. 2. iza teksta "školovanja (liječnici, stomatolozi," dodati tekst "diplomirani sanitarni inženjeri,".

Ostali tekst članka ostaje nepromijenjen

Obrazloženje:

Između svih gore navedenih profesija, s izuzetkom moguće inženjera sigurnosti, sanitarni inženjeri su profesija koja je tijekom svog bazičnog fakultetskog školovanja imala najviše edukacije vezano uz područje nadležnosti predmetnog Prijedloga pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu. Obzirom da su svojim obrazovanjem sanitrni inženjeri stekli kompetencije za suočavanje s cijelim nizom rizika za okoliš i zdravlje čovjeka, izazvanim različitim agensima prisutnim u zraku, vodi, tlu i hrani kao i potencijalno štetnim fizikalnim, kemijskim i biološkim čimbenicima u životnom i radnom okolišu. Gore navedeno posebno dolazi do izražaja ukoliko se predmetnim pravilnikom isto dozvoljava ostalim zdravstvenim profilima (liječnici, stomatolozi, farmaceuti, veterinari) koji kao takvi, i s obzirom na njihovo osnovno područje djelovanja, predmetna znanja i kompetencije nisu stjecali u tolikoj mjeri tijekom osnovne fakultetske edukacije

Isto je vidljivo iz detalno obrazloženog studijskog programa Studija sanitarnog inženjerstva koje završavaju sanitarni inženjeri i koji je javno dostupan na http://www.medri.uniri.hr/studiji/ind...>

dr.sc. Dražen Lušić, dipl.san.ing. Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo - Komora sanitarnih inženjera i tehničara Blaža Polića 2/IV, Rijeka Tel. ++ 385 51 345 609; Fax ++ 385 51 345 690

zlatko on Kolovoz 23, 2012

ja sam VSS elektro. imam 14g. iskustva na građevini, i smatram se mnogo sposobnijim raditi poslove zaštite na radu od dipl.ing.sig. koji nikada nije bio na gradilištu u stvarnim situacijama. zakon mora definirati iskustvo, ali i način stjecanja iskustva, jer projektant i voditelj radova ne mogu biti u istom košu kad je u pitanju provođenje ZNR.

Refrent on Kolovoz 24, 2012

Gospodine Zlatko, pa zbog Vas što se bavite poslovima na građevini pa se još bavite i zaštitom na radu, zato ni ne dajete šansu mladim inženjerima sigurnosti da dođu na gradilište. Sigurno da će te vi bolje i lakše radiit poslove zaštite na radu ali pa niste valjda išli na elektro faks da bi ste se bavili zaštitom na radu već ste tu vidjeli mogućnost dodatne zarade pa ste i to prihvatili a to vam i zakon omogućava. Vidite danas svi rade sve pa zato nam je tako u društvu.

Maratz on Kolovoz 24, 2012

Slažem se sa referentom. Problem je i u zakonu koji omogućava primjerice u građevini, inžinjerima građevine da budu stručnjaci ZNR. Dolazi do toga da su oni stručnjaci samo na papiru da bi zadovoljili trenutni smiješan zakon, a uopće ne provode posao, nego su "samo tu ako zatreba". Da ne pričam o tome da ih uopće niti ne zanima taj posao niti ga imaju volje radit uz hrpu posla iz njihove domene. Govorim iz iskustva jer radim u građevinskoj firmi.

Marko on Kolovoz 24, 2012

Komentar komori HUSI:

Sukladno registru profesionalnih bolesti 2011 godine pratimo rastući trend ukupnog broja profesionalnih bolesti uzrokovanih izloženošću azbestnim vlaknima na RADNOM MJESTU. Njima u 2011. god pripada najveći udio u UKUPNOM broju profesionalnih bolesti 89,14% (435 od 488), a detaljna analiza uzroka i pobola dio je zasebnog Registra radnika oboljelih od bolesti izazvanih azbestom.-------------------------------------------------------------------- Slijedom navedenih profesionalnih bolesti, mislim da su upitne kompetencije sanitarnih inženjera koje su stekli tijekom svog školovanja. Navedeni podaci, (činjenice) o profesionalnim bolestima su utemeljene, i govore dovoljno o radu struke, preventivi, radu na terenu i ostalom. Moje je mišljenje da se sanitarni inženjeri moraju baviti SVOJOM strukom a Stručnjaci zaštite na radu svojom, pritom da zajedno surađuju jer će u protivnom biti još više profesionalnih bolesti.

Kako je moguće da jedna struka ne radi dovoljno dobro svoju struku, a pritom bi se još htjela baviti i drugom strukom. To se može samo u "slučajnoj" zemlji. Iskreno se nadam da će se i to promijeniti, a sada je idealan trenutak!

Registar profesionalnih bolesti 2011: http://www.hzzzsr.hr/?what=content&am...>

Karlo on Kolovoz 25, 2012

Šteta je da jedan dipl.ing građevine ili strojarstva radi poslove ZNR. To samo znači da nije kvalitetan u svojoj struci.

Nikola on Kolovoz 27, 2012

Inženjeri rudarstva? Pa kakve veze oni imaju sa zaštitom na radu? Kad ste već njih i sve ostale nadrobili u taj prijedlog, onda je najjednostavnije tj. najpravednije staviti da jednostavni svi inženjeri mogu biti stručnjaci zaštite na radu. Po čemu su to oni stručniji od npr. inženjera graditeljstva. Sramota i smiješno da je to uopće netko napisao, a još veća sramota da je to netko javno objavio kao javni prijedlog ministarstva. Ali to samo govori o nepoznavanju prava onoga koji je takav prijedlog dao.

USTAVNO GLEDANO - DISKRIMINACIJA JE OMUGUČITI INŽENJERIMA RUDARSTVA, DA BUDU STRUČNJACI ZAŠTITE NA RADU, A INŽENJERIMA NPR. GRAĐIVINARSTVA TO PRAVO USKRATITI.

Proglasite ovaj zakon, pa da mogu pokrenuti ustavnu tužbu i tražiti odštetu za stavljanje poslovno nepoželjni položaj. Pa neka mi onda bilo koji inženjer rudarstva dokaže da je on veći stručnjak zaštite na radu od inženjera građevinarstva ili elektrotehnike ili strojarstva.

GEORG on Kolovoz 27, 2012

OVIM ZAKONOM BI SE TREBALI POZABAVITI PROFESORI I STRUČNJACI VISOKE ŠKOLE ZA SIGURNOST I SLIČNE USTANOVE,A NE MI OBIČNI SMRTNICI.INAČE ĆE U BUDUĆE TAKVE ŠKOLE SERVISIRAT DIZALICE I VATROGASNE APARATE

Tomislav i Ladislav on Kolovoz 28, 2012

Članak 3.

Preširoko i vrlo netransparentno obuhvaća reference ili uvjete za stjecanje statusa stručnjaka zaštite na radu. Podjela u načelu nije loše izrađena, ali je nedosljedna: Prijedlozi:

1) status stručnjaka ZNR ne bi se smio stjecati u III različite kategorije. StručnjakZNR ili jest ili nije, a isto bi trebalo utvrđivati resorno ministarstvo u transparentnom i mjerljivom postupku (kao i dosad, odnosno isključivo ispitnim postupkom) i to isključivo za zaposlenike sa završenim preddiplomskim ili diplomskim tehničkim studijem.

Ukoliko se novelira stjecanje naziva stručnjaka ZNR u pravilnikom naznačenim kategorijiama I i II te prema navedenim uvjetima, gubi se smisao naziva stručnjak jer onaj iz I, II ili III kategorije nisu jednako stručni. Stoga treba uvesti naziv : djelatnik zadužen za obavljanje poslova zaštite na radu I i II, kao zamjena za predloženog stručnjaka I i II, a stručnjak zaštite na radu ostaje za djelatnike navedene čl. 3., stavka 3. prijedloga, odnosno stručnjak III isključivo može biti zaposlenik koji ispunjava uvjete temeljem stavka 3. članka 3. ovog prijedloga, osim osoba zaposlenih u u ministarstvu nadležnom za rad na upravno pravnom području u zaštiti na radu

2) nejasno je zašto se određenoj kategoriji radnika zaposlenih u državnoj upravi, pokušava olako dati pravo na stjecanje statusa stručnjaka zaštite na radu kada nisu stekli kompetencije stručnjaka za zaštitu na radu polaganjem polaganjem općeg i posebnog dijela stručnog ispita iz zaštite na radu. Doduđe, jasno je da motiv može biti i pogodovanje pretpostavljenih ili zainteresiranih za administrativno, odnosno formalno stjecanje stjecanje statusa stručnjaka za zaštitu na radu, a bez stjecanja stvarnih kompetencija u tom području. Položen ispit za rad u državnoj upravi nikako ne može biti surogat za položen opći i posebni dio stručnog ispita za stručnjaka za zaštitu na radu. Ne bi smjela biti praksa u uređenoj državi, da se ozakonjava administrativno stjecanje statusa stručnjaka u određenom području? Kakvu to poruku ostavlja društvu? Osobito od strane nadležnog ministarstva i tobože, pod izlikom unaprjeđenja statusa ZNR u RH? To se ne radi na ovakakv način.. Neka svi zainteresirani izvole položiti stručni ispit kako su to činili svi stručnjaci ZNR u RH i prema propisanoj proceduri, a ne stjecanjem kompetencija prečacem, a pogotovo jer su zaposlenici određenog ministarstva. Pa oni bi morali ispunjavati još zahtijevnije kriterije kako bi poslali poruku o kako se odgovornom i zahtjevnom području kojeg pokrivaju radi, a ne da stječu status stručnjaka dekretom? Po toj logici, ispravnije bi bilo status stručnjaka ZNR administrativno priznati zaposlenima u tvrtkama koji pružaju poslodavcima usluge ZNR, obzirom na količinu operativne ZNR s kojom se u svom poslu svakodnevno suočavaju..

Tomislav i Ladislav on Kolovoz 28, 2012

Ukoliko ovaj članak, ipak ostane kako je predloženo, potrebno je nazive preformulirati i to na način da se stručnjaci dijele po slijedećem modelu (nikakvi nazivi „stupnjeva“ tu nisu poželjni, a i ne radi se o fizikalnim veličinama nego o ljudima): - stručnjak ZNR I kategorije (ekvivalent prijedlogu za stručnjaka 3 stupnja, ali bez administrativnog davanja statusa osobama zaposlenima u ministarstvu nadležnom za rad), s time da stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu I kategorije može polagati isključivo zaposlenik sa završenim preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem tehničkog smjera, - stručnjak ZNR II katgorije (ekvivalent prijedlogu za stručnjaka 2 stupnja, ali bez administrativnog davanja statusa liječnicima, stomatolozima, farmaceutima, veterinarima. EVENTUALNO bi se ovaj status moga o priznavati ISKLJUČIVO inženjeroma rudarstva, kemije, metalurgije i sigurnosti, ali neozbiljno je priznavati status liječnicima, stomatolozima, farmaceutima, veterinarima zato jer, kao „znaju dosta o medicini rada“. Gospodo, u ministarstvu biste prvi morali znati da je zaštita na radu ipak multidisciplinarna struka, a koja obuhvaća mnogo više od same medicine, obzirom da je težište ZNR na preventivnom djelovanju u tehnici, tehnologiji, organizaciji i procesu rada), - stručnjak ZNR III kategorije (ekvivalent prijedlogu za stručnjaka 1 stupnja)

Dodatno, člankom 3. treba precizirati (dodavanjem novog stavka) da „ZAPOSLENICI KOJI SU KOD POSLODAVCA ZAPOSLENI NA RADNO MJESTO STRUČNJAKA ZA ZAŠTITU NA RADU, ZA POSLODAVCA MOGU I MORAJU OBAVLJATI ISKLJUČIVO POSLOVE ZAŠTITE NA RADU“, a ne da ih se, kao dosad, pretvara u svaštare koji će „usput“ raditi zaštitu od požara, zaštitu okoliša, osiguranje i reosiguranje, obranu i sigurnost ili opće poslove.. Ovo je imperativ.

Leon on Kolovoz 28, 2012

A gdje je stavak o iskustvu?????????????? Stručnjak ZNR III bi trebala biti osoba sa min.3 godine radnog iskustva i položenim opčim i posebnim djelom ispita, SSS. I dosta. Kakve diplome mrtve???? Zato i imamo 380.000 ljudi na burzi. Baš me zanima koji bi to stomatolog ili veterinar radio ovaj posao i zbog ćega uopće petljanje svih struka u zaštitu na radu. Ma što oni znaju, a već i ptice na grani pjevaju da se sa Visokom školom za sig.može obrisati g......ako se na natječaju pojavi dipl.ing.elektrotehnike i sl.sa sveučilišnom diplomom. No ne čudim se obzirom na reputaciju studija i njihove "promotore".

Leon on Kolovoz 28, 2012

Baš sam nedavno imao prilike raditi kao koordinator II uz još jednog gospodina sa diplomom građevine koji pojma nema što je ustvari zadaća koordinatora II. To što je on izvaljivao trebalo je snimiti, a da ne spominjem koliko kazni je platio investitor dok je on bio na građevini. No mjerilo je bilo VSS, pa eto im sada njihovoh VSS majstora i građevinaca koji pojam zaštita na radu vide jedino u knjigama. Odradio sam posao do kraja sa svojom SSS i svi sretni i zadovoljni, a moram priznati niti inspekcija nije imala zamjerki iako nemam ispit i neću ga niti polagati. Gubljenje vremena i hrpa gluposti koje ne treba koordinatorima II ako su već radili kao stručnjaci zaštite na radu.

Danijel on Kolovoz 29, 2012

Jednini način da se sustav ZNR dovede u red je da se osnuje komora na način kako funkcioniraju komore ovlaštenih inženjera građevinarstva, strojarstva i sl., a to mogu napraviti samo ljudi od struke sami. Dok se inženjeri sigurnosti ne ujedine i ne natjeraju zakonodavca da na zakonoma i pravilnicima rade ljudi od struke država će i dalje donosit glupave zakone.

Mario on Kolovoz 30, 2012

Odgovor Ljubici na prvi post /i ostalim inženjerima i studentima

Kako ne razmijete u čemu je kvaka oko stupnjevanja stručnjaka II u postojećem prijedlogu Zakonu ZNR-a. Kako ne razumijete da zakonodavac podilazi svojoj kasti iz državne uprave (da si malo zarade za prekovremene sate poslovima zaštite na radu u "FUŠU"). Pa šta vi mislite, da liječnici, doktori medicine, veterinari, stomatolozi , ne naplate prekovremenim satima obavljanje poslova ZNR izvan svojih standardnih (uobičajenih) aktivnosti. Naravno da si naplate. Plaćice su male i treba malo podići fond sati sa petljanjem u zaštitu na radu. Ti poslovi ima spadaju pod prekovremene sate. Pa to vam se zove pogodovanje sa jedne strane, a sa druge strane degradacija i diskriminacija inženjera sigurnosti. Sa druge strane inženjeri sigurnosti sa iste pare (oni koji nisu na burzi) rade i poslove ZNR i poslove Zaštite okoliša i ISO sustave i ostale poslove (katica za sve), a sve za istu plaćicu bez prekovremenih, a najgore je od svega je to što su nepovoljnom položaju.

Pa šta vi mislite da se općenito zakoni pišu za nas. Niti slučajno. Zakoni se pišu za INTERESNE skupine. U prvom redu su poslodavci koji imaju jako puno money money, kojim mogu kupiti gotovo sve, pa i SAM ZAKON O ZNR, A NEDAJ BOŽE I ZAKON O RADU. Ako to učine onda smo svi u teškoj BANANI.

zlatko on Rujan 4, 2012

gospodo, svaka struka , kao i svaki faks imaju svoju težinu i trebali bi imati svoje mjesto na tržištu. istina da sam ušao u ZNR samo zato da imam veću mogučnost zaposlenja. ali, ja kao voditelj elektro radova na gradilištu imam duplo veću plaću nego kad radim samo ZNR. na žalost, iz vlastitog iskustva, vidim da nakon završenog faksa ZNR, jako se dobro poznaju propisi, ali se na gradilištu ne vide opasnosti. zbog ne prijavljivanja gradilišta ili ne izrade plana uređenja gradilišta, nitko nije poginuo. ja sam također koordinator II, te sam imao prilike doći iza svojih kolega u nadzor. oni su vidjeli samo papirnate propuste, a nitko nije vidio nezaštićene otvore i slične jako važne propuste zbog kojih se pogiba.molim inženjere sigurnosti da ne pljuju po ostalim strukama koje se bave ZNR, jer u praksi možete mnogo naučiti. zakoni se mijenjaju, ali način pogibije zaposlenika ostaje isti.

Refrent on Rujan 4, 2012

g. Zlatko, slažem se sa vašim postom, ali ovdje se ne pljuje po drugim strukama već se pokušava doprinjeti da se već jedanput počnu priznavati inženjeri sigurnosti u praksi. Da se razgraniče poslovi koje može tko obavljati. I sami ste napisali da ste ušli u ZNR radi veće mogućnosti zaposlenja što vam omogućava ovakav zakon. Potrebno je kod donošenja novog Zakona o znr i pravilnika razgraničiti koje poslove mogu obavljati SAMO inženjeri sigurnosti sa ispitom stručnjaka a koje poslove mogu obavljati druge struke. Zapamtite da je na gradilištu odgovoran Rukovoditelj gradilišta odnosno ovlaštenik poslodavca. Niti jedan stručnjak ili koordinator mu neće pomoći kod ozljede radnika. Problem je što i Rukovoditelji gradilišta vode po 5, 6 gradilišta. Molim Vas kako to komentirate. Sigurno ih vode radi veće zarade a nisu svjesni odgovornosti. Izmjenama zakona trebalo bi se i regulirati i to pitanje.

zlatko on Rujan 4, 2012

slažem se sa Vama da zakon nije kvalitetno definirao neke stvari. radio sam kao voditelj radova na 3 gradilišta, i bio suradnik u službi ZNR. i to mi je odgovaralo jer sam bio savjetodavna služba. voditelj radova prema zakonu o prostornom uređenju, i voditelj radova (ovlaštenik poslodavca nije isto). ali kad se u firmi zaposlio čovjek sa faksom sigurnosti, ja sam se bavio samo elektroinstalacijama, te sam bio voditelj radova i ovlaštenik poslodavca, te sam bio odgovorna osoba ZNR na 3 do 5 gradilišta sa dva imenovanja za svako gradilište. mogao sam biti na samo jednom, a opet nisam mogao ništa spasiti, zbog nepostojanja potrebne zaštitne opreme (mreže, pojasevi, ispravne platforme), a sa druge strane su se za kacige skidale plaće. želim reći da zakon pogoduje poslodavcu, jer se inspektori zadovoljavaju papirima, a životno važni propusti se vide tek kod teških ozljeda ili pogibija. ja , i kao ZNR, i kao voditelj radova mogu biti samo savjetodavac ako želim zadržati posao.

Refrent on Rujan 5, 2012

Evo sada je trenutak da Vlada napokon izmjeni Zakone i pravilnike i nedovodi u nepovoljni položaj inženjere sigurnosti a i voditelje gradilišta kao ovlaštenike poslodavca. Potrebno je ograničiti voditelje gradilišta da ne budu imenovani na 3, 5 i više gradilišta. S tim bi se zaposlili i inženjeri građevine i drugih struka koji su trenutno na burzi, a poslodavcima je stalo samo do profita.

zlatko on Rujan 27, 2012

slažem se da je potrebno razgraničiti tko što može raditi. diplomirani inženjer sigurnosti bez iskustva i voditelj radova sa 10 godina iskustva MORAJU biti isti u zakonu. gospodo koji studirate sigurnost ili ste je završili, na gradilištu se svakodnevno odrađuju poslovi zaštite na radu, fizički poslovi, ali se nezna ništa o vođenju evidencija. evidencije se nauče kroz stručni ispit. dipl.ing. el. ili str. koji ima 30 godina iskustva u projektiranju NE MOŽE I NE SMIJE biti u istom košu sa inženjerima sigurnosti, jer on nema blage veze o ZNR. zakon mora uzeti u obzir radno iskustvo i poslove na kojima se stjecalo iskustvo.

toni on Listopad 25, 2012

Ko je ovo napisa trebala bi ga bit sram. Kad se već ovako ide neka onda udrobe sve sa srednjom školom u stručnjake ZNR i ukinu te 3 škole šta ih imamo, a ja idem završit srednju medicinsku pa ću se predstavljati kao neurokirurg.

Jozo on Studeni 2, 2012

U domaćim firmama, i građevinskom i trgovačkim i ostalima... (uz čast iznimkama koje baš i ne srećem) ulofga stručnjaka ZNR je "pokriti" gazdu papirom ako se dogodi nekakav problem da sve bude "čisto". Samo provođenje i nadzor na provedbom ZNR je gotovo nebitna stvar, i uglavnom se smatra da npr. građevinski radnici imaju kacigu i cipele da je ZNR provedena. Svemu tome naravno pridonose i Inspektori ZNR kojima u nadzorima (osim ako je teža ili smrtna ozljeda) nije bitno je li neki stroj ili viličar ispravan nego ima li vlasnik "papir" na kojem piše da je ispravan. Ili nije bitno je li radnik koji vozi viličar istvarno stručno osposobljen za voziti viličar nego bitno da ako posjeduje viličar da je bar netko položio... uz takvu inspekciju koja podilazi svima i svakome za porciju ćevapa i buteljku vina nije ni čudo da nem je ovako kako je...

HM on Studeni 4, 2012

III stupanj bi trebali biti samo dipl.ing sig. i iznad sa stručnim ispitom (položila opći i posebni dio stručnog ispita iz zaštite na radu) VSS , II stupanj bi trebalo biti osoba ing sig. VŠS (položila opći dio stručnog ispita iz zaštite na radu) i dr. VSS struke koje su položile u sklopu obrazovanja specijalizaciju ZNR-a, a I stupanj osobe koje imaju SSS sa završenim programom ovlaštenika ZNR-a (tečajevi). To bi bila nekakva realnost ovog članka u ovom pravilniku, jer Stručnjak ZNR-a VSS i VŠS struke može položiti andragogiju ali nemože predavati u državnim školama recimo informatiku, mehaniku, kemiju, fiziku a imaju položeno unutar fakultetskog obrazovanja...ovako ovo šta piše nema smisla jer je opet degradirana struka. Smješno je da osobe iz II stupnja liječnici, stomatolozi, farmaceuti, veterinari, inženjeri rudarstva...itd. koje provode ZNR unutar svoje djelatnosti dobiju status jednak kao ing sigurnosti. koji ima veće područje iz sigurnosti (dakle požari, ekologija...itd.), ove osobe su trebale biti u posebnoj grupi koja se tiče ZNR-a unutar osobne djelatnosti zbog specifičnosti profesije.

HM on Studeni 4, 2012

I sa gospodinom Jozom iznad mog komentara se apsolutno slažem, definiranje ZNR-a u Hrvatskoj se svodi da poduzeća plaćaju obične papire a ne preglede, osobno sam radio u EU i oni uvjerenje mogu samo dobiti ako je sve komplet ispravno (recimo tamo stroj pregledava kompletno, od guma do sajli, lanaca, statike itd.). Zanima me da li je odgovarala koja osoba koja je izdala i potpisala uvjerenje stroja sa povećanom opasnosti ako je utvrđeno (mislim da nisam vidio a ni pročitao) kod nekog slučaja da je stroj neispravan, a realno gledajući većina tih strojeva su neispravni.

Alan on Siječanj 9, 2013

Mene samo zanima da li je moguće promijeniti ovaj prijedlog pravilnika i ako je kako? Da li se nekome treba direktno javiti i pokazati mu nepravilnosti koje su kolege ing. sigurnosti naveli? Jer mi je nepojmljivo da ovaj prijedlog prođe, jer ako prođe, uzalud nam trud studija i struke, tj. diplome mogu lagano u smeće jer uz ovoliku nezaposlenost nema teorije da nađemo posao.