Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Prijedlog Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

0 komentara na dokument, 0 komentara na članke

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13) te Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava otvara savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Putem ove stranice možete komentirati pravilnik u cjelini ili možete ostaviti komentar na određene točke/članke. Molimo Vas da Vaše komentare na članke napravite u odgovarajućem članku. (Vaše ime i komentar javno su vidljivi svim posjetiteljima stranice.)

Savjetovanje se provodi od 13. do 28. veljače 2014.

 1. Cjelina I - I. OPĆE ODREDBE
  1. Članak 1.
  2. Članak 2.
 2. Cjelina II - II. UVJETI, VISINA I NAČIN OSTVARENJA POTICAJA - 1. SUBVENCIJA PLAĆE OSOBE S INVALIDITETOM
  1. Članak 3.
  2. Članak 4.
  3. Članak 5.
  4. Članak 6.
  5. Članak 7.
 3. Cjelina III - II. UVJETI, VISINA I NAČIN OSTVARENJA POTICAJA - 2. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OBRAZOVANJA
  1. Članak 8.
  2. Članak 9.
  3. Članak 10.
  4. Članak 11.
  5. Članak 12.
  6. Članak 13.
 4. Cjelina IV - II. UVJETI, VISINA I NAČIN OSTVARENJA POTICAJA - 3. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZA PRILAGODBU RADNOG MJESTA – arhitektonska prilagodba
  1. Članak 14.
  2. Članak 15.
  3. Članak 16.
  4. Članak 17.
  5. Članak 18.
  6. Članak 19.
 5. Cjelina V - II. UVJETI, VISINA I NAČIN OSTVARENJA POTICAJA - 4. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZA PRILAGODBU UVJETA RADA – tehnička prilagodba
  1. Članak 20.
  2. Članak 21.
  3. Članak 22.
  4. Članak 23.
  5. Članak 24.
  6. Članak 25.
 6. Cjelina VI - II. UVJETI, VISINA I NAČIN OSTVARENJA POTICAJA - 5. SUFINANCIRANJE KAMATA NA KREDITNA SREDSTVA NAMIJENJENA KUPNJI STROJEVA, OPREME, ALATA ILI PRIBORA POTREBNOG ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBE S INVALIDITETOM
  1. Članak 26.
  2. Članak 27.
  3. Članak 28.
  4. Članak 29.
 7. Cjelina VII - II. UVJETI, VISINA I NAČIN OSTVARENJA POTICAJA - 6. FINANCIRANJE TROŠKOVA STRUČNE PODRŠKE
  1. Članak 30.
  2. Članak 31.
  3. Članak 32.
  4. Članak 33.
 8. Cjelina VIII - II. UVJETI, VISINA I NAČIN OSTVARENJA POTICAJA - 7. POSEBNA SREDSTVA ZA PROGRAME INOVATIVNOG ZAPOŠLJAVANJA
  1. Članak 34.
 9. Cjelina IX - II. UVJETI, VISINA I NAČIN OSTVARENJA POTICAJA - 8. POSEBNA SREDSTVA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MJESTA I ODRŽAVANJE ZAPOSLENOSTI U INTEGRATIVNIM RADIONICAMA I ZAŠTITNIM RADIONICAMA
  1. Članak 35.
 10. Cjelina X - III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
  1. Članak 36.
  2. Članak 37.
  3. Članak 38.
  4. Članak 39.
  5. Članak 40.