Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Prijedlog Pravilnika o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom

0 komentara na dokument, 0 komentara na članke

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13) te Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava otvara savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom.

Putem ove stranice možete komentirati pravilnik u cjelini ili možete ostaviti komentar na određene točke/članke. Molimo Vas da Vaše komentare na članke napravite u odgovarajućem članku. (Vaše ime i komentar javno su vidljivi svim posjetiteljima stranice.)

Savjetovanje se provodi od 13. do 28. veljače 2014.

 1. Cjelina I - I. OPĆE ODREDBE
  1. Članak 1.
  2. Članak 2.
  3. Članak 3.
  4. Članak 4.
  5. Članak 5.
  6. Članak 6.
 2. Cjelina II - II. PROFESIONALNA REHABILITACIJA - 1. OPĆA PRAVILA PROFESIONALNE REHABILITACIJE
  1. Članak 7.
  2. Članak 8.
  3. Članak 9.
  4. Članak 10.
  5. Članak 11.
  6. Članak 12.
  7. Članak 13.
  8. Članak 14.
  9. Članak 15.
  10. Članak 16.
  11. Članak 17.
 3. Cjelina III - II. PROFESIONALNA REHABILITACIJA - 2. TIJEK POSTUPKA PROFESIONALNE REHABILITACIJE
  1. Članak 18.
  2. Članak 19.
  3. Članak 20.
  4. Članak 21.
 4. Cjelina IV - II. PROFESIONALNA REHABILITACIJA - 3. NALAZ I MIŠLJENJE O PROCJENI RADNE UČINKOVITOSTI
  1. Članak 22.
  2. Članak 23.
  3. Članak 24.
  4. Članak 25.
  5. Članak 26.
 5. Cjelina V - II. PROFESIONALNA REHABILITACIJA - 4. NALAZ I MIŠLJENE O POTREBNOJ PRILAGODBI RADNOG MJESTA- ARHITEKTONSKA PRILAGODBA, TE PRILAGODBI UVJETA RADA- TEHNIČKA PRILAGODBA
  1. Članak 27.
  2. Članak 28.
 6. Cjelina VI - II. PROFESIONALNA REHABILITACIJA - 5. NALAZ I MIŠLJENJE O POTREBNOJ STRUČNOJ PODRŠCI
  1. Članak 29.
  2. Članak 30.
  3. Članak 31.
  4. Članak 32.
 7. Cjelina VII - III. CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU
  1. Članak 33.
  2. Članak 34.
  3. Članak 35.
  4. Članak 36.
  5. Članak 37.
  6. Članak 38.
  7. Članak 39.
  8. Članak 40.
  9. Članak 41.
 8. Cjelina VIII - IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
  1. Članak 42.
  2. Članak 43.
  3. Članak 44.
  4. Članak 45.
  5. Članak 46.
 9. Cjelina IX - Prilog 1: Ljestvica za ocjenu stupnja invaliditeta
  1. Članak 1.