Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Prijedlog Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora rada

0 komentara na dokument, 0 komentara na članke

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13) te Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava otvara savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora rada.

Putem ove stranice možete komentirati prijedlog pravilnika u cjelini ili možete ostaviti komentar na određene točke/članke. Molimo Vas da Vaše komentare na članke napravite u odgovarajućem članku. (Vaše ime i komentar javno su vidljivi svim posjetiteljima stranice.)

Savjetovanje se provodi od 7. do 22. travnja 2014.

 1. Cjelina I - Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora rada
  1. Članak 1.
  2. Članak 2.
  3. Članak 3.
  4. Članak 4.
  5. Članak 5.
  6. Članak 6.
  7. Članak 7.
  8. Članak 8.
  9. Članak 9.
  10. Članak 10.
  11. Članak 11.
  12. Članak 12.
  13. Članak 13.
 2. Cjelina II - Prilozi:
  1. Članak 1. OBRAZAC ISKAZNICE RAVNATELJA – GLAVNOG INSPEKTORA RADA (obrazac „A“)
  2. Članak 2. OBRAZAC ISKAZNICE INSPEKTORA RADA (obrazac „B“)
  3. Članak 3. Likovni prikaz izgleda značke ravnatelja – glavnog inspektora rada i inspektora rada, te znaka Inspektorata rada Ministarstva