Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Prijedlog Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

0 komentara na dokument, 2 komentara na članke

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13) te Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava otvara savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Putem ove stranice možete komentirati pravilnik u cjelini ili možete ostaviti komentar na određene točke/članke. Molimo Vas da Vaše komentare na članke napravite u odgovarajućem članku. (Vaše ime i komentar javno su vidljivi svim posjetiteljima stranice.)

Savjetovanje se provodi od 13. do 28. veljače 2014.

 1. Cjelina I - OPĆE ODREDBE
  1. Članak 1.
  2. Članak 2.
  3. Članak 3. (2 komentara)
 2. Cjelina II - ISPUNJENJE KVOTE ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM
  1. Članak 4.
  2. Članak 5.
  3. Članak 6.
 3. Cjelina III - ISPUNJENJE ZAMJENSKE KVOTE
  1. Članak 7.
  2. Članak 8.
  3. Članak 9.
  4. Članak 10.
  5. Članak 11.
  6. Članak 12.
 4. Cjelina IV - PLAĆANJE NOVČANE NAKNADE ZBOG NEISPUNJENJA KVOTE
  1. Članak 13.
  2. Članak 14.
  3. Članak 15.
 5. Cjelina V - NAGRADE ZA ZAPOŠLJAVANJE IZVAN KVOTE
  1. Članak 16.
  2. Članak 17.
  3. Članak 18.
 6. Cjelina VI - NADZOR I PRAĆENJE KVOTE
  1. Članak 19.
  2. Članak 20.
 7. Cjelina VII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
  1. Članak 21.
  2. Članak 22.
  3. Članak 23.