Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Prijedlog Pravilnika o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom

0 komentara na dokument, 0 komentara na članke

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13) te Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava otvara savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Putem ove stranice možete komentirati pravilnik u cjelini ili možete ostaviti komentar na određene točke/članke. Molimo Vas da Vaše komentare na članke napravite u odgovarajućem članku. (Vaše ime i komentar javno su vidljivi svim posjetiteljima stranice.)

Savjetovanje se provodi od 13. do 28. veljače 2014.

 1. Cjelina I - OPĆE ODREDBE
  1. Članak 1.
 2. Cjelina II - ZAŠTITNA RADIONIICA
  1. Članak 2.
  2. Članak 3.
  3. Članak 4.
  4. Članak 5.
  5. Članak 6.
  6. Članak 7.
  7. Članak 8. (minimalni prostorni uvjeti)
  8. Članak 9. (uvjeti u pogledu opreme)
  9. Članak 10. (uvjeti u pogledu stručnog osoblja)
  10. Članak 11.
  11. Članak 12.
  12. Članak 13.
  13. Članak 14.
  14. Članak 15.
  15. Članak 16.
  16. Članak 17.
  17. Članak 18.
 3. Cjelina III - INTEGRATIVNA RADIONICA
  1. Članak 19.
  2. Članak 20.
  3. Članak 21.
  4. Članak 22.
  5. Članak 23.
  6. Članak 24.
  7. Članak 25.
  8. Članak 26.
  9. Članak 27.
  10. Članak 28.
  11. Članak 29.
  12. Članak 30.
  13. Članak 31.
 4. Cjelina IV - RADNA JEDINICA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM
  1. Članak 32.
 5. Cjelina V - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
  1. Članak 33.
  2. Članak 34.
  3. Članak 35.
  4. Članak 36.