Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

2 komentara na dokument, 0 komentara na članke

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13) te Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava otvara savjetovanje o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Putem ove stranice možete komentirati prijedlog zakona u cjelini ili možete ostaviti komentar na određene točke/članke. Molimo Vas da Vaše komentare na članke napravite u odgovarajućem članku. (Vaše ime i komentar javno su vidljivi svim posjetiteljima stranice.)

Teze o sadržaju propisa možete preuzeti ovdje, a prethodnu procjenu za Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ovdje.

Savjetovanje se provodi od 6. do 20. listopada 2014.

 1. Cjelina I - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
  1. Članak 1.
  2. Članak 2.
  3. Članak 3.
  4. Članak 4.
  5. Članak 5.
  6. Članak 6.
  7. Članak 7.
  8. Članak 8.
  9. Članak 9.
  10. Članak 10.
  11. Članak 11.
  12. Članak 12. ZAVRŠNA ODREDBA

Komentari na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije, 20. 10, 2014

Članak 4. stavak 1. mjenja se i glasi; Pravo na profesionalnu rehabilitaciju stječe OSI kojoj je nadležno tijelo vještačenja utvrdilo preostalu radnu sposobnost po posebnom pravilniku koji regulira vještačenja u svrhu profesionalne rehabilitacije prema jedinstvenim kriterijima za svaku grupaciju invaliditeta. Po sadašnjim kriterijima mnogi se nepotrebno proglašavaju radno nesposobnima(autizam)Sada ih previšeneće dobiti priliku. Potrebno je uspostaviti pravilnik da sve osobe vještače po istome. Članak 4. stavak 8. Ne možemo ostvariti kvalitetnu prof.rehabilitaciju bez propisivanja programa temeljenog na jedinstvenosti OSI i preostalih mogućnosti. Ključno utvrditi sve aspekte rehabilitacije,klasificirati vrste i stupnjeve teškoća,te programe koje mogu pohađati,(različite programe za osobame s intelektualnim teškoćama,s fizičkim teškoćama, za gluhe, gluhonijeme, slijepe itd.) Članak 6. Iz stavka dva brisati alineju 8; -privatni naručitelj (OSI, roditelj, zakonski zastupnik, skrbnik) OSI koje će tražiti profesionalnu rehabilitaciju traže ju jer su dugotrajno nezaposleni i nemaju jednake mogućnosti pa je jasno da nemaju sredstava kao ni njihovi roditelji, zakonski zastupnici ili skrbnici. Članak 7.Smatramo bitnim i uputnim uspostaviti još jedan oblik zapošljavanja a to je osnivanje tvrtki, udruga ili drugih pravnih osoba, pri Centrima za profesionalnu rehabilitaciju ili u vlasništvu osnivača Centara a koje će zapošljavati OSI. Navedene pravne osobe bi radile po principu outsourcinga odnosno sve one privremene duže ili kraće poslove, usluge iz domena čišćenja, vrtlarenja, čuvanja vanjskih ili javnih površina, intelektualne usluge i ine poslove za koje potrebe nisu stalne ili imaju česte prekide. Ovom mjerom osigurali bih stalno zaposlenje OSI na način da bi tvrtka tražila poslove i dobivala koncesije za iste dok bi OSI bila trajni zaposlenik i time bi se rješio problem njihove dugoročne nezaposlenosti i teškog snalaženja na tržištu rada. Članak 10. Ovaj čl. Zakona koji bi trebao stupiti na snagu osmog dana od objave u Nn govori o sankcijama zbog nepoštovanja kvota.Nerealno je prema poslodavcima da se sa sankcijama počme odmah po donošenju Zakona a oni nemaju educiranih OSI koje mogu zaposliti sve dok Zakon ne donese educirane OSI. Uputno je Zakon u ovom djelu primjenjivati nakon prvih završenih prof.rehabilitacija. Također, uplate koje proizlaze iz sankcija bih trebale ići poboljšanju zapošljavanja OSI, kako bi kazne imale smisla. Članak 11. Brisati "osnivanje udruge" iz treće alineje članka. Osnivanje udruge ne može biti samozapošljavanje. Članak 15, stavci 2. i 3., predloženih izmjena Smatramo važnim danim odredbama dodaTI pravilnike postupanja,budući da su osnivači ujedno i financijeri Centara.Otvaraju se pitanja funkcioniranja i financiranja Centara.Važno je naglasiti prava i obveze, načine financiranja, načine zapošljavanja osoblja u Centre itd.

Građanska inicijativa Pomozimo djeci s invaliditet, 20. 10, 2014

Članak 4. stavak 1. mjenja se i glasi; Pravo na profesionalnu rehabilitaciju stječe OSI kojoj je nadležno tijelo vještačenja utvrdilo preostalu radnu sposobnost po posebnom pravilniku koji regulira vještačenja u svrhu profesionalne rehabilitacije prema jedinstvenim kriterijima za svaku grupaciju invaliditeta. Po sadašnjim kriterijima mnogi se nepotrebno proglašavaju radno nesposobnima(autizam)Sada ih previšeneće dobiti priliku. Potrebno je uspostaviti pravilnik da sve osobe vještače po istome. Članak 4. stavak 8. Ne možemo ostvariti kvalitetnu prof.rehabilitaciju bez propisivanja programa temeljenog na jedinstvenosti OSI i preostalih mogućnosti. Ključno utvrditi sve aspekte rehabilitacije,klasificirati vrste i stupnjeve teškoća,te programe koje mogu pohađati,(različite programe za osobame s intelektualnim teškoćama,s fizičkim teškoćama, za gluhe, gluhonijeme, slijepe itd.) Članak 6. Iz stavka dva brisati alineju 8; -privatni naručitelj (OSI, roditelj, zakonski zastupnik, skrbnik) OSI koje će tražiti profesionalnu rehabilitaciju traže ju jer su dugotrajno nezaposleni i nemaju jednake mogućnosti pa je jasno da nemaju sredstava kao ni njihovi roditelji, zakonski zastupnici ili skrbnici. Članak 7.Smatramo bitnim i uputnim uspostaviti još jedan oblik zapošljavanja a to je osnivanje tvrtki, udruga ili drugih pravnih osoba, pri Centrima za profesionalnu rehabilitaciju ili u vlasništvu osnivača Centara a koje će zapošljavati OSI. Navedene pravne osobe bi radile po principu outsourcinga odnosno sve one privremene duže ili kraće poslove, usluge iz domena čišćenja, vrtlarenja, čuvanja vanjskih ili javnih površina, intelektualne usluge i ine poslove za koje potrebe nisu stalne ili imaju česte prekide. Ovom mjerom osigurali bih stalno zaposlenje OSI na način da bi tvrtka tražila poslove i dobivala koncesije za iste dok bi OSI bila trajni zaposlenik i time bi se rješio problem njihove dugoročne nezaposlenosti i teškog snalaženja na tržištu rada. Članak 10. Ovaj čl. Zakona koji bi trebao stupiti na snagu osmog dana od objave u Nn govori o sankcijama zbog nepoštovanja kvota.Nerealno je prema poslodavcima da se sa sankcijama počme odmah po donošenju Zakona a oni nemaju educiranih OSI koje mogu zaposliti sve dok Zakon ne donese educirane OSI. Uputno je Zakon u ovom djelu primjenjivati nakon prvih završenih prof.rehabilitacija. Također, uplate koje proizlaze iz sankcija bih trebale ići poboljšanju zapošljavanja OSI, kako bi kazne imale smisla. Članak 11. Brisati "osnivanje udruge" iz treće alineje članka. Osnivanje udruge ne može biti samozapošljavanje. Članak 15, stavci 2. i 3., predloženih izmjena Smatramo važnim danim odredbama dodaTI pravilnike postupanja,budući da su osnivači ujedno i financijeri Centara.Otvaraju se pitanja funkcioniranja i financiranja Centara.Važno je naglasiti prava i obveze, načine financiranja, načine zapošljavanja osoblja u Centre itd.