Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

0 komentara na dokument, 0 komentara na članke

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13) te Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava otvara savjetovanje o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

Putem ove stranice možete komentirati zakonu cjelini ili možete ostaviti komentar na određene točke/članke. Molimo Vas da Vaše komentare na članke napravite u odgovarajućem članku. (Vaše ime i komentar javno su vidljivi svim posjetiteljima stranice.)

Savjetovanje se provodi od 18. ožujka do 2. travnja 2014.

 1. Cjelina I - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija
  1. Članak 1.
  2. Članak 2.
  3. Članak 3.
  4. Članak 4.
  5. Članak 5.
  6. Članak 6.
  7. Članak 7.
 2. Cjelina II - OBRAZLOŽENJA UZ ČLANKE