Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Prijedlog Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

5 komentara na dokument, 55 komentara na članke

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13) te Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava otvara savjetovanje o Prijedlogu zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

Putem ove stranice možete komentirati prijedlog zakona u cjelini ili možete ostaviti komentar na određene točke/članke. Molimo Vas da Vaše komentare na članke napravite u odgovarajućem članku. (Vaše ime i komentar javno su vidljivi svim posjetiteljima stranice.)

Savjetovanje se provodi do 6. ožujka 2015.

Analizu komentara možete preuzeti ovdje.

 1. Cjelina I - GLAVA I - OPĆE ODREDBE
  1. Članak 1. (2 komentara)
  2. Članak 2.
  3. Članak 3. (1 komentara)
  4. Članak 4.
  5. Članak 5. (8 komentara)
 2. Cjelina II - GLAVA II - PRUŽANJE USLUGA NA PRIVREMENOJ I POVREMENOJ OSNOVI NA TEMELJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA
  1. Članak 6.
  2. Članak 7.
  3. Članak 8.
  4. Članak 9.
  5. Članak 10.
  6. Članak 11.
  7. Članak 12.
  8. Članak 13.
 3. Cjelina III - GLAVA III - OPĆI SUSTAV PRIZNAVANJA INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA U SVRHU OSTVARIVANJA PRAVA NA POSLOVNI NASTAN
  1. Članak 14. (1 komentara)
  2. Članak 15.
  3. Članak 16.
  4. Članak 17. (2 komentara)
  5. Članak 18. (2 komentara)
  6. Članak 19. (6 komentara)
  7. Članak 20. (6 komentara)
  8. Članak 21. (1 komentara)
  9. Članak 22.
  10. Članak 23. (4 komentara)
  11. Članak 24.
 4. Cjelina IV - AUTOMATSKI SUSTAV PRIZNAVANJA INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA U SVRHU OSTVARIVANJA PRAVA NA POSLOVNI NASTAN - 1. Automatsko priznavanje stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija na temelju usklađivanja minimalnih uvjeta osposobljavanja
  1. Članak 25. 1.1. Zajedničke odredbe (2 komentara)
  2. Članak 26. 1.2. Minimalni uvjeti osposobljavanja za regulirane profesije prema pojedinim područjima u djelatnosti zdravstva - 1.2.1. Doktori medicine (2 komentara)
  3. Članak 27.
  4. Članak 28. (2 komentara)
  5. Članak 29. (1 komentara)
  6. Članak 30.
  7. Članak 31. 1.2. Minimalni uvjeti osposobljavanja za regulirane profesije prema pojedinim područjima u djelatnosti zdravstva - 1.2.2. Doktori dentalne medicine
  8. Članak 32.
  9. Članak 33.
  10. Članak 34. 1.2. Minimalni uvjeti osposobljavanja za regulirane profesije prema pojedinim područjima u djelatnosti zdravstva - 1.2.3. Magistri farmacije
  11. Članak 35. (1 komentara)
  12. Članak 36.
  13. Članak 37.
  14. Članak 38. 1.2. Minimalni uvjeti osposobljavanja za regulirane profesije prema pojedinim područjima u djelatnosti zdravstva - 1.2.4. Medicinske sestre za djelatnost opće zdravstvene njege
  15. Članak 39.
  16. Članak 40. 1.2. Minimalni uvjeti osposobljavanja za regulirane profesije prema pojedinim područjima u djelatnosti zdravstva - 1.2.5. Primalje
  17. Članak 41.
  18. Članak 42.
  19. Članak 43.
  20. Članak 44. 1. 3. Minimalni uvjeti osposobljavanja veterinara (1 komentara)
  21. Članak 45.
  22. Članak 46. 1.4. Minimalni uvjeti osposobljavanja arhitekata
  23. Članak 47.
  24. Članak 48.
  25. Članak 49. 1.5. Stečena prava - 1.5.1. Opće odredbe
  26. Članak 50.
  27. Članak 51.
  28. Članak 52.
  29. Članak 53. 1.5. Stečena prava - 1.5.2. Stečena prava specifična za doktore medicine
  30. Članak 54.
  31. Članak 55. 1.5. Stečena prava - 1.5.3. Stečena prava specifična za doktore dentalne medicine
  32. Članak 56.
  33. Članak 57. 1.5. Stečena prava - 1.5.4. Stečena prava specifična za medicinske sestre za djelatnost opće zdravstvene njege
  34. Članak 58.
  35. Članak 59. 1.5. Stečena prava - 1.5.5. Stečena prava specifična za primalje
  36. Članak 60.
  37. Članak 61. 1.5. Stečena prava - 1.5.6. Stečena prava specifična za veterinare
  38. Članak 62. 1.5. Stečena prava - 1.5.7. Stečena prava specifična za arhitekte
 5. Cjelina V - GLAVA IV - AUTOMATSKI SUSTAV PRIZNAVANJA INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA U SVRHU OSTVARIVANJA PRAVA NA POSLOVNI NASTAN - 2. Automatsko priznavanje stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija na temelju zajedničkih načela osposobljavanja
  1. Članak 63. 2.1. Zajednički okvir osposobljavanja (1 komentara)
  2. Članak 64. 2.2. Zajednički testovi osposobljenosti
  3. Članak 65. 2.3. Automatsko priznavanje stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija na temelju prethodnog stručnog iskustva
  4. Članak 66.
  5. Članak 67.
  6. Članak 68.
 6. Cjelina VI - GLAVA V - EUROPSKA PROFESIONALNA KARTICA
  1. Članak 69.
  2. Članak 70.
  3. Članak 71.
 7. Cjelina VII - GLAVA VI - KORIŠTENJE PROFESIONALNIH NAZIVA I NAZIVA STEČENIH NAKON ZAVRŠETKA VISOKOG OBRAZOVANJA
  1. Članak 72. Korištenje profesionalnih naziva
  2. Članak 73.
  3. Članak 74. Djelomičan pristup
  4. Članak 75.
  5. Članak 76. Priznavanje stručnog pripravničkog staža
 8. Cjelina VIII - GLAVA VII - INFORMIRANJE I SURADNJA
  1. Članak 77.
  2. Članak 78.
  3. Članak 79. (1 komentara)
  4. Članak 80.
  5. Članak 81. (1 komentara)
  6. Članak 82. (1 komentara)
  7. Članak 83.
  8. Članak 84.
  9. Članak 85.
  10. Članak 86.
  11. Članak 87.
 9. Cjelina IX - GLAVA VIII - PRIZNAVANJE STRUČNIH KVALIFIKACIJA STEČENIH U TREĆIM ZEMLJAMA
  1. Članak 88. (3 komentara)
  2. Članak 89.
  3. Članak 90. (3 komentara)
 10. Cjelina X - GLAVA IX - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
  1. Članak 91.
  2. Članak 92. (1 komentara)
  3. Članak 93.
  4. Članak 94.
  5. Članak 95. (2 komentara)
  6. Članak 96.
  7. Članak 97.
  8. Članak 98.
  9. Članak 99.
  10. Članak 100.
  11. Članak 101.
  12. Članak 102.
  13. Članak 103.

Komentari na Prijedlog Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

Marko Mihajlovic, 5. 03, 2015

Postovani,

Pre ulaska Hrvatske u EU odradio sam pripravnicki staz po resenju Ministarstva zdravlja koji mi je priznat,dok sam ulaskom Hrvatske u EU polozio strucni ispit za doktora dentalne medicine u Ministarstvu zdravlja ZG koji mi je takodje priznat,sada cekam cak vise od godinu dana na Licencu iz Komore dentalne medicine ZG,dok u statutu takodje jasno pise posle strucnoga ispita izdaje se Licenca.Komora je tzv.obecala izdati mi Licencu jer sada posle godinu dana kazu moj slucaj je cist,ali ceka se potvrda od Ministarstva zdravlja koje cekam i nadam da oni sada nece raditi ono sto je Komora radila preko godinu dana.Da ne zaboravim da sam rodjen u Zagrebu i imam domovnicu,znaci ispostovao sam sve norme i zakone,nemoguce je da sada resenja od Ministarstva zdravlja su nevazeca i da se proces i dalje mora komplikovati i cekati.Moj predlog je da ljudi koji su usli u procese nostrifikacije zavrse po starome programu znaci prije ulaska u EU jer ne moze se tjerati te ljude koji su dosli pred kraj ili na kraj na ponavljanje citavoga procesa,to je igranje ljudima,ljudi ne shvataju da za takve stvari trebaju godine,da bi ih sad opet neko vracao na pocetak,nema vece kazne od uzimanja godina mladome obrazovanome coveku,dok ljudi koji su poceli proces nostrifikacije posle ulaska Hrvatkse u EU normalno je da idu po direktivi 2005-36,i to ne sporim. Zahvaljujem

Elma Bijedić, 5. 03, 2015

Državljanin sam Republike Hrvatske, prije ulaska u EU, točnije 2012 god., mi je priznata diploma dr. med. dent. i te iste godine sam počela obavljati pripravnički staž, plaćen od strane HZZO-a, kada sam trebala polagati stručni ispit iz Ministarstva zdravlja su me uputili u Komoru dentalne medicine na ponovno priznavanje.....Moj prijedlog je da bi se sve diplome priznate prije ulaska u EU trebale izuzeti od ponovnog priznavanja i da bi se zakon trebao primjenjivati na one koji su zatražili priznavanje nakon 01.07.2013. Znači sve diplome stečene izvan Europskog gospodarskog prostora, koje su već priznate od strane tada nadležnih institucija , ne podliježu obvezi priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija po odredbama Zakona o reguliranim profesijama. Znam da nisam jedina i da nas ima mnogo. Jer kako je moguće da je u pravnoj državi priznata diploma, plaćen staž i odjednom s ulaskom u EU mi nismo stručni a što je s pacijentima koje smo mi "nestručni" liječili sve to vrijeme pripravničkog staža ko i kako će to njima objasniti jer po ovome ispada da su ih liječili ljudi bez diplome. Hvala.

mirjana, 8. 03, 2015

Ne slažem se s prijedlozima Elma Bijedić i Marko Mihajlović.

Do ulaska Hrvatske u EU primjenjivao se zakon o priznavanju obrazovnih kvalifikacija a na temelju kojeg se samo potvrđivala diploma da je izdana od institucije u trećoj zemlji, a koja je institucija legalno priznata u istoj zemlji da obrazuje odgovarajuće zanimanje za potrebe dotične treće države. Znači istom nostrifikacijom se nije ulazilo u meritum usporedbe programa. Ulaskom Hrvatske u EU, Hrvatska se obvezala poštivati pravila iz Direktive 2005-36/EC i svako priznavanje koje je započeto prije 1. 07. 2013 treba završiti s novim propisima. Istina, priznavanje po novim propisima ne bi trebalo izlaziti iz zakonskih termina rješavanja istoga.

Marko Mihajlovic, 8. 03, 2015

Postovana Mirjana,

Ni ja se ne slazem sa vasim predlogom i to pre svega iz ljudskih razloga,kada bi trebalo biti tako kako vi predlazete to bi znacilo,da moj pripravnicki od godinu dana za vas nista ne znaci,da moje polaganje strucnog ispita koji nije bio nimalo lak nista ne znaci,tj.znanje koje treba da bude pokretac svega nista ne znaci,tj.za vas resenja Ministarstva zdravlja vama nista ne znace,znaci drzava je izdavala po tome nelegalna resenja,cjena uplate za strucni ispit koja je veca nego u Nemackoj isto tako vama nista ne znace,da vam vreme i stres koji traje vec 3 godine vama nista ne znace,a ono sto je vama najvaznije jeste da se covek koji je dao i dusu i znanje i novac i srce vama nista ne znace,osim da ga se vrati na pocetak i da mu se uzme sva preostala ljudskost.Dali ste stvarno tako sigurno da bi Evropska komisija gledala na ovaj slucaj samo ocima direktive 2005\36,da su se postovali tako svi zakoni,ja bih i uz dopunske mjere zavrsio dosad,ima zakona koji se krse npr kada se polozi strucni ispit zavrsava sva prica,jer se u EU smije polagati samo 1x i tako dalje.Iskreno razocaran sam ovakvim razmisljanjem i predlaganjem,i dalje stojim iza toga da za kandidate posle 1.07.2015 nostrifikacija treba da ide direktivom 2005\36,a da se ljudi koji su krenuli prije ovoga datuma vec jednom pozitivno rese da mogu ici raditi i graditi obitelj.PS.S obzirom da ste zena ja cu vam cestitati 8 mart i pozeleti sve najbolje.Hvala