Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka prijedloga Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

8 komentara na dokument, 1 komentara na članke

Sukladno članku 19. Zakona o procjeni učinka propisa, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava provodi savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka prijedloga Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana, od 8. veljače do 11. ožujka 2013. godine.

Informaciju o provedbi savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju možete preuzeti ovdje.

 1. Cjelina I - PROBLEM
  1. Članak 1. Problem
 2. Cjelina II - CILJEVI
  1. Članak 1. Ciljevi (1 komentara)
 3. Cjelina III - MOGUĆE OPCIJE
  1. Članak 1. Opcija 1 – ne poduzimati ništa (nenormativno rješenje)
  2. Članak 2. Opcija 2 (nenormativno rješenje)
  3. Članak 3. Opcija 3 (normativno rješenje)
  4. Članak 4. Opcija 4 (normativno rješenje)
 4. Cjelina IV - USPOREDBA OPCIJA
  1. Članak 1. Usporedba opcija
 5. Cjelina V - PRILOG: TEZE O SADRŽAJU PROPISA
  1. Članak 1. Naziv propisa
  2. Članak 2. Materija koja se namjerava propisom urediti
  3. Članak 3. Problemi koji se namjeravaju rješavati
  4. Članak 4. Ciljevi koji se namjeravaju postići
 6. Cjelina VI - IZVJEŠĆA

Komentari na Savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka prijedloga Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Jelena, 8. 02, 2013

Ja bi ovako općenito napomenula ono što je po meni jedan dio problema, iako je se ovdije radi o nizu koji vuće jedno za drugim. Ako je moguće da se u jednom postupku vrši procjena TO i stupanj Invalidnosti, a samim tim i ostala prava koja se mogu ostvariti ovisno o procjeni. Znači da bude nekakva centralna služba gdije će se sve vršiti i ostvarivati na jednom mijestu, a ne da se luta od, Centra za socijalnu skrb, zavoda za Mirovinsko osiguranje, zavoda za zapošljavanje.

Imam rješenje zavoda za Mirovinsko osiguranje , o tjelesnom oštečenju 60% donjih ekstremiteta (spastična parapareza) od koje bolujem od rođenja, a u rješenju stoji da je moje tjelesno oštečenje zbog bolesti nastalo, onog dana kad je podnesen zahtjev za vještačenje, (obzirom da imam dokumentaciju cijelu od rođenja) - to mi nije jasno zašto tako stoji a ne da bolujem od rođenja, na dalje ne ostvarujem nikakva prava, invalidninu, prednost pri zapošljavanju, jer mnoge ustanove ne priznaju rješenje o TO, jer nemam odrđen stupanj invalidnosti. U centru za socijalnu skrb kažu da nema potrebe za utvrđivanje invalidnosti jer nisam invalid.... a posjedujem i lječnički nalaz da mi je umjereno potrebna tuđa pomoć u svakodnevnom životu,

Mirjana , 12. 02, 2013

Moje mišljenje je da bi svaki poslodavac koji misli zaposliti osobu sa invaliditetom,trebao proći neku vrstu edukacije.Osobe sa invaliditetom vrlo često nemogu ostvariti jednaku produktivnost kao i zdrave osobe,a poslodavci uglavnom očekuju isto. Posebno su veliki problemi kod zapošljavanja osoba sa intelektualnim teškoćama .Ti radnici su vrlo često diskriminirani i mobingirani od strane poslodavca i ostalih radnika. Smatram da bi trebalo na neki način zaštiti takve radnike.

Prije samog zapošljavanja bi trebalo obaviti vještačenje,a ne da se nose nalazi s pčetka stručnog obrazovanja,koje se u dosadašnjem sustavu obrazovanja i nemože nazvati obrazovanjem.

Tomislav, 14. 02, 2013

Poštovani

 • Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom MORA predvidjeti namjenska sredstva za osposobljavanje osoba s invaliditetom za tržište rada bilo u zaštitnim radionicama ili ostalim radnim mjestima.

 • Osoba s invaliditetom koja je informirana, obrazovana i osposobljena za korištenje ICT-a ima realne šanse na tržištu rada i to bez prizivanja povlastica za osoba s invaliditetom i drugih marginaliziranih osoba.

 • U Hrvatskoj postoji dva Telecentra. Telecetara ima nekoliko vrsti, misija i vizija. Telecentri su uglavnom mjesta koja su stvorena za informiranje, obrazovanje i primjenu ICT u životu i radu marginaliziranih skupina pa tako i osoba s invaliditetom. Telecentri su, dokazano, mjesta novih, realnih šansi za OSI za socijalizaciju i ravnopravnost.

milan, 17. 02, 2013

Kada se radi o osobama sa invaliditetom tu je stvar komplicirana jer je mnogo vrsta invaliditeta i većini svakom odgovara nešto drugo upravo zbog invalidnosti koja je kod svakog drugačija. Počeću od sebe i svog invaliditeta. Moja dijagnoza Tetrapareza spastica, fraktura vratne kralježnice, 100 % invaliditeta ( mirovinsko, socijalno, biro za zapošljavanje ). Problem je što bih ja htio da nešto radim ali zdravstveno stanje mi ne dozvoljava da boravim u jednom položaju dugo i potrebna mi je pomoć druge osobe zbog mnogo stvari u životnim aktivnostima, i razlikuju se od dana u dan. Isto tako bi se trebao prekvalificirati za nešto što bih voleo da radim i mogao, jer uklopiti obadvoje je ako se vas pita to nemoguće izvodljivo, barem di god sam se obraćao nailazio sam samo na svakakve izgovore ponajviše zbog novaca. Udruge invalida u kojima sam rade po svojim okvirima i većinom kako mi se čini samo za sebe i svojih bližnjih, malo je kvalitetnih programa i novaca za realizaciju. Obraćao sam se ministarstvu socijalne politike i mladih, da bi oni prosljedili centru socijalne skrbi čiji sam korisnik a u centru su me uputili na biro za zapošljavanje koji nema nikakve programe i nema tko da sprovede a ne postoje niti novčana sretstva. Uz to ako bi mi mogli pomoći sa nekakvom prekvalifikacijom financiranom sa biroa u tom slučaju gubim pomoć sa centra socijalne skrbi. Zato mi ne preostaje ništa drugo nego da idem u mirovinu dok ne budem mogao sa svojim financijama da se organiziram onako kako moram jer mi vi pomoći ne možete, barem u ove četiri godine sistem je jako slab kada treba da problem riješi. Obično je sve na papiru a kada treba da se uhvatite sa mojim problemom i da mi pomognete da ga riješim nailazim na izgovore od raznih zakona do financija, čak i volje nema za tim. Osjećam da sam pre skup za sistem, naj jednostavnije rečeno. Svako dobro vam želim u reformama i za sve građane RH. Milan M.

Kristijan Grđan, 20. 02, 2013

Poštovani,

kao član Radne grupe za izradu prijedloga Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom već sam više puta napomenuo kako pisanim putem tako i izravno da je potrebno poraditi na modelu vezanom uz pravo na obiteljsku mirovinu.

Bez obzira na to što se Radna grupa već nekoliko puta sastala i radila na dokumentu koji je sada stavljen na javnu raspravu, i bez obzira što je resorno Ministarstvo dobilo i pisane komentare, nadalje je u ovu javnu raspravu upućen prijedlog u vezi "zamrzavanja" prava na obiteljsku mirovinu za osobe s invaliditetom u radnom odnosu.

Naime, vidljivo je kako je resorno Ministarstvo prepoznalo problem koji je godinama prisutan, a radi se o tome da se osobe s invaliditetom rijetko odlučuju na zaposlenje iz bojazni od egistencijalne nesigurnosti u slučaju trajne nesposobnosti za rad, jer prema postojećim propisima osoba s invaliditetom koja je sama stekla vlastiti radni staž ne može ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu u slučaju smrti roditelja što može biti povoljnije nego ostvarivanje prava na vlastitu mirovinu.

Predloženim rješenjem želi se omogućiti "zamrzavanje" već stečenog prava, za što mora nastupiti osigurani slučaj (smrt jednog ili oba roditelja), što opet nema utjecaja na one osobe s invaliditetom kod kojih nije nastupio osigurani slučaj, a radi se u pravilu o osobama u radno aktivnoj dobi kojima su, naravno, živi roditelji.

Zato smo predložili i ostajemo kod tog projedloga da pravo na obiteljsku mirovinu može ostvariti svaka osoba s invaliditetom neovisno o tome da li je u životu stekla vlastiti radni staž, ukoliko je ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu za tu osobu povoljnije.

Isto tako, ponovno skrećemo pozornost da Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju nije propis kojim se uređuje prava iz sustava mirovinskog osiguranja niti je to predmet tog Zakona i da je korektno nužne promjene u skladu sa rečenim provesti kroz izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju. Tamo je svakako potrebno izmijeniti kriterij da osoba može ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu samo ako ju je roditelj neprekidno uzdržavao do svoje smrti (što nije moguće ako se osoba zaposli, jer je tad roditelj nije dužan uzdržavati) kao i kriterij da je osoba morala biti nesposobna za rad tijekom cijelog svojeg života sve do smrti roditelja.

Ako se ti kriteriji ne promjene u mjerodavnom propisu neće biti moguće niti "zamrzavanje" prava na obiteljsku mirovinu kako je predloženo, odnosno osobe s invaliditetom bit će dovedene u pravnu nesigurnost ukoliko propis kao što je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom bude sadržavao takvu odredbu, a Zakon o mirovinskom osiguranju ostao nepromijenjen.

Srdačan pozdrav,

Kristijan Grđan Sjaj - udruga za društvenu afirmaciju osoba s duševnim smetnjama

Max, 1. 03, 2013

Bitno je da je sistem Sandri Paović omogućio da se dostojno rehabilitira, da joj se omogući mirovina, dodjeli kuća i mnoge benificije o kojima mi možemo da maštamo. Ispravite nepravdu mole vas svi oni koje sistem ne primjećuje.

Renato Gržičić, 9. 03, 2013

Poštovani

Vlasnik sam dućana za prodaju ženske odjeće i obuće te 100% invalid. Zbog bolesti sam otvorio obrt jer rad nije toliko naporan a i kad se umorim imam osobnog asistenta koji mi pomaže u radu.Vođenje "papirologije" mi isto tako nije problem.U principu imao sam sreću što sam Kapetan Duge Plovidbe pa sam se mogao samozaposliti korištenjem "rezervi". Moje mišljenje je da REDOVNI i POSEBNI POTICAJI tj. isplate naknade u visini uplaćenog doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje i doprinosa za zapošljavanje, naknade smanjenog radnog učinka te sufinanciranja troškova osobnog asistenta MORAJU ostati u zakonu jer pridonose uspješnosti poslovanja obrta.Naime,cca 28000HRK isplaćenih potpora Fonda višestruko se vraća u državni proračun jer obrt nije bio ni jedan dan u blokadi, svi porezi i ostala davanja su plaćeni na vrijeme (jer to zahtjeva zakon-nemogu se isplatiti poticaji ako imam dug prema poreznoj upravi) a uplaćeni PDV i ostala davanja desetostruko premašuje iznos isplaćenih potpora tj poticaja. Slijedeća važna stvar da zapošljavam dvije osobe a po ljetu i tri tako da ustvari dajem potporu (hranim uz pomoć države tj poticaja Fonda) skoro 12 osoba.

Lijepo Vas molim da razmislite o svemu gore navedenom i ostavite sve poticaje koji su u važećem zakonu.

Srdačan pozdrav Renato Gržičić Boutique ANDREA, Crikvenica

milan, 9. 03, 2013

Svakoj osobi morate individualno pristupiti a taj posao će odraditi naj bolje osoba koja je sa invaliditetom.

Postavljate ljude da rješavaju probleme koji nemaju skoro nikakve veze niti iskustva sa naj težim osobama sa invaliditetom.

Prvo zaposlite takve ljude na mjesta koja su od ključne važnosti za invalidnu osobu i kada se radi o financijama tu ne smje da bude na ne postoji sredstava.

Nema tu puno filozofije oko toga.