Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka Nacrta prijedloga zakona kojim će se riješiti problematika zbrinjavanja azbesta

0 komentara na dokument, 0 komentara na članke

Sukladno članku 19. Zakona o procjeni učinka propisa, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava provodi savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka Nacrta prijedloga zakona kojim će se riješiti problematika zbrinjavanja azbesta. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana, od 30. srpnja do 28. kolovoza 2014.

Informaciju o provedbi savjetovanja možete preuzeti ovdje.

Putem ove stranice možete komentirati Nacrt prijedloga iskaza i Teze o sadržaju Zakona u cjelini ili možete ostaviti komentar na određene točke/članke. Molimo Vas da Vaše komentare na članke napravite u odgovarajućem članku. (Vaše ime i komentar javno su vidljivi svim posjetiteljima stranice.)

 1. Cjelina I - PROBLEM
  1. Članak 1.
 2. Cjelina II - CILJEVI
  1. Članak 1.
 3. Cjelina III - MOGUĆE OPCIJE
  1. Članak 1. Opcija 1 – ne poduzimati ništa (nenormativno rješenje)
  2. Članak 2.
  3. Članak 3. Opcija 3 (normativno rješenje)
  4. Članak 4. Opcija 4 (normativno rješenje)
 4. Cjelina IV - USPOREDBA OPCIJA
  1. Članak 1.
 5. Cjelina V - PRILOG: TEZE O SADRŽAJU PROPISA
  1. Članak 1. Naziv propisa
  2. Članak 2. Materija koja se namjerava propisom urediti
  3. Članak 3. Problemi koji se namjeravaju rješavati
  4. Članak 4. Ciljevi koji se namjeravaju postići