Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka prijedloga Zakona o povremenim i privremenim poslovima

2 komentara na dokument, 6 komentara na članke

Sukladno članku 19. Zakona o procjeni učinka propisa, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava provodi savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka prijedloga Zakona o povremenim i privremenim poslovima. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana, od 27. svibnja do 27. lipnja 2013. godine.

Informaciju o provedbi savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću možete preuzeti ovdje.

Putem ove stranice možete komentirati Nacrt prijedloga iskaza i Teze o sadržaju Zakona o povremenim i privremenim poslovima u cjelini ili možete ostaviti komentar na određene točke/članke. Molimo Vas da Vaše komentare na članke napravite u odgovarajućem članku. (Vaše ime i komentar javno su vidljivi svim posjetiteljima stranice.)

Ukupno je zaprimljeno 12 komentara, od čega je 6 komentara prihvaćeno, 2 komentara prihvaćena su djelomično, dok su odbijena 2 komentara.

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga zakona o povremenim i privremenim poslovima možete preuzeti ovdje.

 1. Cjelina I - PROBLEM
  1. Članak 1. Problem (1 komentara)
 2. Cjelina II - CILJEVI
  1. Članak 1. Ciljevi (1 komentara)
 3. Cjelina III - MOGUĆE OPCIJE
  1. Članak 1. Opcija 1 – ne poduzimati ništa (nenormativno rješenje)
  2. Članak 2. Opcija 2 (nenormativno rješenje)
  3. Članak 3. Opcija 3 (normativno rješenje) (1 komentara)
  4. Članak 4. Opcija 4 (normativno rješenje)
 4. Cjelina IV - USPOREDBA OPCIJA
  1. Članak 1. Usporedba opcija
 5. Cjelina V - PRILOG: TEZE O SADRŽAJU PROPISA
  1. Članak 1. Naziv propisa (1 komentara)
  2. Članak 2. Materija koja se namjerava propisom urediti
  3. Članak 3. Problemi koji se namjeravaju rješavati (1 komentara)
  4. Članak 4. Ciljevi koji se namjeravaju postići (1 komentara)
 6. Cjelina VI - PRILOZI

Komentari na Savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka prijedloga Zakona o povremenim i privremenim poslovima

HRVATSKI SAVEZ ZADRUGA, 27. 06, 2013

Podržavamo donošenje novog Zakona o povremenim i privremenim poslovima kojim bi se definirali poslovi s posebnim obilježjima koji nisu regulirani drugim propisima, kako bi se omogućio rad i ostalim kategorijama osoba koji imaju potrebu rada, a da ne gube postojeća prava. Zakonom o zadrugama (NN:34/11) regulirana je zadruga kao poseban model poslovanja , temeljen na zadružnim načelima, koji pretpostavlja rad i aktivnost članova zadruga, vrednujući njihov rad i doprinos raspodjelom zarađenog prema radu i kojom sami članovi zadruga upravljaju sudjelujući u donošenju poslovnih odluka. Zadrugarstvo u EU i svijetu je model kojim se rješavaju upravo navedeni problemi siromaštva, socijalne isključenosti, dugotrajne nezaposlenost, nelegalnog rada i ostalo. U svijetu je trend povećanja broja članova zadruga, u kratkom vremenu s 800 milijuna narastao na 1 milijardu, što je očito da je rad na principima zajedništva i solidarnosti, potreba mnogih. Učinak zadrugarstva je ostvarenje financijske koristi onih koji rade vrednujući njihov rad, legalnost rada, uredno prikupljanje fiskalnih prihoda i ostalo. U Republici Hrvatskoj , postoji veliki interes zajedničkog rada u zadrugama od različitih skupina osoba, nezaposlenih, mladih , starijih, invalida, umirovljenika, domaćica itd. Međutim, u praksi, postavlja se pitanje definiranja takvog rada u zadruzi, načina isplate, ostvarenja materijalnih i socijalnih prava, bez gubitka stečenih prava... Stoga, u okviru budućeg zakonskog rješenja, potrebno je regulirati da i rad u zadruzi ima obilježja povremenih i privremenih poslova, te da se i na njega primjenjuju ostala zakonska rješenja koja proizlaze iz definicije predmeta Zakona.

HRVATKA OBRTNIČKA KOMORA, 28. 06, 2013

Hrvatska obrtnička komora podržava donošenje Zakona o privremenim i povremenim poslovima. Analizom tržišta rada nameće se zaključak da postoje poslovi za koje, obzirom na svoju prirodu kao i rokove trajanja, nije svrsishodno zasnivanje radnog odnosa, koji bez obzira što može biti ugovoren na određeno vrijeme, ima karakter i tendenciju određene trajnosti. Stoga smatramo da je propisivanje instituta ugovaranja privremenih i povremenih poslova idealan instrument uvođenja takvih poslova u legalnu zonu, čime bi se postigli pozitivni učinci na tržištu rada kao i pozitivni socijalni učinci. Privremene i povremene poslove mogli bismo podijeliti na jednostavne ili pomoćne poslove koji se pojavljuju od vremena do vremena i kratkotrajne su prirode (istovar-utovar, razne vrste čišćenja i spremanja, pakiranje itd.), ali i one složenije poslove koji se javljaju periodično zbog kratkotrajnog i često nepredvidljivog povećanja obima posla što rezultira potrebom za dodatnom radnom snagom. U obrtništvu se potonje navedeni poslovi odnose uglavnom na prigodne proslave u ugostiteljstvu koji se često puta mjere u satima, zatim na jednokratni nepredviđeni putnički i robni promet, prigodne trgovine na sajmovima, ali i povremena potreba za obavljanje jednostavnih fizičkih poslova. Ovim bi se Zakonom poslodavcima omogućilo korištenje oblika zapošljavanja na jednostavniji i manje formalan način, a ciljnim skupinama (nezaposlene mlade osobe, dugotrajno nezaposleni, umirovljenici) mogućnost legalnog rada uz osigurana prava iz obveznih osiguranja bez gubitka stečenih prava. Naravno, zakonom je potrebno, radi sprječavanja zlouporabe, propisati kriterije po kojima se određuju poslovi privremenog i povremenog karaktera i čije obavljanje nije potrebno urediti nekim od oblika radnih ili obveznih odnosa.