Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka prijedloga Zakona o zaštiti na radu

0 komentara na dokument, 5 komentara na članke

Sukladno članku 19. Zakona o procjeni učinka propisa, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava provodi savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka prijedloga Zakona o zaštiti na radu. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana, do 11. veljače do 15. ožujka 2013. godine.

Informaciju o provedbi savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću možete preuzeti ovdje.

Iskaz o procjeni učinaka propisa za prijedlog zakona o zaštiti na radu, ažuriran nakon pristiglih komentara, možete preuzeti ovdje

 1. Cjelina I - PROBLEM
  1. Članak 1. Problem (1 komentara)
 2. Cjelina II - CILJEVI
  1. Članak 1. Ciljevi (2 komentara)
 3. Cjelina III - MOGUĆE OPCIJE
  1. Članak 1. Opcija 1 – ne poduzimati ništa (nenormativno rješenje)
  2. Članak 2. Opcija 2 (nenormativno rješenje)
  3. Članak 3. Opcija 3 (normativno rješenje) (2 komentara)
  4. Članak 4. Opcija 4 (normativno rješenje)
 4. Cjelina IV - USPOREDBA OPCIJA
  1. Članak 1. Usporedba opcija
 5. Cjelina V - PRILOG: TEZE O SADRŽAJU PROPISA
  1. Članak 1. Naziv propisa
  2. Članak 2. Materija koja se namjerava propisom urediti