Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka prijedloga Zakona o zaštiti na radu

0 komentara na cjelinu

Cjelina III - MOGUĆE OPCIJE

Članak 1. Opcija 1 – ne poduzimati ništa (nenormativno rješenje)

Zadržavanje na snazi neizmijenjenog Zakona o zaštiti na radu i 56 pravilnika koji osiguravaju njegovu primjenu može dovesti do: – utvrđenja od strane Europske komisije i/ili Europskog suda pravde da pojedine odredbe nisu u skladu s pravnom stečevinom EU-a, osobito u situacijama kada se nacionalni sudovi moraju obratiti Europskom sudu pravde radi tumačenja pravnih pravila EU-a o zaštiti na radu – dovođenja radnika u RH-u, kao adresata tih pravnih pravila, u situaciju da im u nacionalnom pravnom poretku nisu osigurana sva prava koja za njih proizlaze iz prava EU-a – daljnjeg neefikasnog trošenja sredstava za obvezno zdravstveno i mirovinsko osiguranje, koje će u najvećem dijelu ostati usmjereno na popravljanje šteta, umjesto da se sredstva preusmjere ponajviše u ulaganja u provedbu primarne i sekundarne prevencije, odnosno u sprječavanje nastupa štetnih posljedica ili njihovog uvećanja – novih slučajeva zastara prekršajnih i/ili kaznenih postupaka u vezi sa nezakonitim postupanjima iz područja zaštite na radu, umjesto da se upravnim postupcima koje provodi nadležno inspekcijsko tijelo efikasno postižu primjereni radni uvjeti – propuštanja da se u RH-u saznaju i evidentiraju sve činjenice o ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i drugim bolestima u vezi s radom, već će se spoznaja ograničiti uglavnom na činjenice koje prikupe DIRH i HZZO, na koji način se propušta sagledati cjelinu (ne)kvalitete radnih uvjeta u RH-u.