Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka prijedloga Zakona o zaštiti na radu

0 komentara na cjelinu

Cjelina III - MOGUĆE OPCIJE

Članak 4. Opcija 4 (normativno rješenje)

Alternativno normativno rješenje, koje bi se svelo na donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu, nije izgledno, jer je važeći Zakon o zaštiti na radu već mijenjan 2003., 2004., 2008. (dva puta), 2009. i 2012.