Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka prijedloga Zakona o zaštiti na radu

5 komentara na cjelinu

Cjelina IV - USPOREDBA OPCIJA

Članak 1. Usporedba opcija

Opcije

Koristi

Troškovi

Opcija 1:

ne poduzimati ništa

Nisu identificirane izravne koristi.

 

Mogući su značajni troškovi uslijed presuda Europskog suda pravde.
Propušteni su i prihodi uslijed zastara kaznenih i prekršajnih postupaka.

Opcija 2:

(nenormativno rješenje)

Nije moguće.

Isto kao u opciji 1.

Opcija 3:

(normativno rješenje)

Jasniji zakonski okvir osigurat će pravnu sigurnost radnika u RH.

 

Osnivanje centralnog administrativnog tijela za
zaštitu na radu olakšat će i ubrzati administrativne postupke, omogućiti izdavanje dopusnica za rad stručnjacima zaštite na radu, olakšati provedbu  usavršavanja i obnove dopusnica za rad.

 

Očekuje se efikasnije korištenje sredstava doprinosa za zaštitu na radu te preusmjerenje najmanje četvrtine ukupnog prihoda (koji iznosi 150 milijuna kuna) u prevenciju.

Očekuje se umanjenje troškova koji proizlaze iz zastara kaznenih i prekršajnih postupaka.

 

Troškovi osnivanja i rada centralnog tijela procjenjuju se na cca. 3,5 milijuna kuna u prvoj godini, dok će godišnji troškovi u narednim godinama iznositi cca 2,5 milijuna kuna.

 

Povećanjem sredstava za primarnu prevenciju očekuje se smanjenje troškova za liječenje, bolovanja i preranog umirovljenja te smanjenje broja izgubljenih radnih dana zbog ozljeda na radu i profesionalnih bolesti vezanih uz rad te smanjenje troškova liječenja i preranog umirovljenja zbog posljedica stresa na radu.

Opcija 4:

(normativno rješenje)

Nisu identificirane izravne koristi.

Nije moguće procijeniti.