Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka prijedloga Zakona o zaštiti na radu

0 komentara na cjelinu

Cjelina IV - USPOREDBA OPCIJA

Članak 1. Usporedba opcijaOpcijeKoristiTroškoviOpcija 1:


ne poduzimati ništaNisu identificirane izravne koristi.


 Mogući su značajni troškovi uslijed presuda Europskog suda pravde.
Propušteni su i prihodi uslijed zastara kaznenih i prekršajnih postupaka.Opcija 2:


(nenormativno rješenje)Nije moguće.Isto kao u opciji 1.Opcija 3:


(normativno rješenje)Jasniji zakonski okvir osigurat će pravnu sigurnost radnika u RH.


 


Osnivanje centralnog administrativnog tijela za
zaštitu na radu olakšat će i ubrzati administrativne postupke, omogućiti izdavanje dopusnica za rad stručnjacima zaštite na radu, olakšati provedbu  usavršavanja i obnove dopusnica za rad.


 


Očekuje se efikasnije korištenje sredstava doprinosa za zaštitu na radu te preusmjerenje najmanje četvrtine ukupnog prihoda (koji iznosi 150 milijuna kuna) u prevenciju.Očekuje se umanjenje troškova koji proizlaze iz zastara kaznenih i prekršajnih postupaka.


 


Troškovi osnivanja i rada centralnog tijela procjenjuju se na cca. 3,5 milijuna kuna u prvoj godini, dok će godišnji troškovi u narednim godinama iznositi cca 2,5 milijuna kuna.


 


Povećanjem sredstava za primarnu prevenciju očekuje se smanjenje troškova za liječenje, bolovanja i preranog umirovljenja te smanjenje broja izgubljenih radnih dana zbog ozljeda na radu i profesionalnih bolesti vezanih uz rad te smanjenje troškova liječenja i preranog umirovljenja zbog posljedica stresa na radu.Opcija 4:


(normativno rješenje)Nisu identificirane izravne koristi.
Nije moguće procijeniti.