Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o obveznim mirovinskom fondovima

2 komentara na dokument, 24 komentara na članke

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o obveznim mirovinskom fondovima, sukladno točci V. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09).

Putem ove stranice možete komentirati Zakon u cjelini ili možete ostaviti komentar na određene točke/članke. Molimo Vas da Vaše komentare na članke napravite u odgovarajućem članku. (Vaše ime i komentar javno su vidljivi svim posjetiteljima stranice.)

Savjetovanje je otvoreno do 24. listopada 2013.

 1. Cjelina I - Dio prvi - Zajedničke odredbe
  1. Članak 1. Opće odredbe
  2. Članak 2. Značenje pojedinih pojmova (1 komentara)
  3. Članak 3. Podredna primjena propisa
  4. Članak 4. Registar mirovinskih fondova i mirovinskih društava
 2. Cjelina II - Dio drugi - Mirovinsko društvo - Glava 1. - Odjeljak 1.
  1. Članak 5. Oblik mirovinskog društva
  2. Članak 6. Tvrtka mirovinskog društva (1 komentara)
  3. Članak 7. Djelatnosti mirovinskog društva (1 komentara)
 3. Cjelina III - Dio drugi - Mirovinsko društvo - Glava 1. - Odjeljak 2.
  1. Članak 8. Temeljni kapital mirovinskog društva
  2. Članak 9. Kapital mirovinskog društva
 4. Cjelina IV - Dio drugi - Mirovinsko društvo - Glava 1. - Odjeljak 3.
  1. Članak 10. Odobrenje za osnivanje i rad mirovinskog društva
  2. Članak 11.
  3. Članak 12.
  4. Članak 13.
  5. Članak 14.
  6. Članak 15.
  7. Članak 16.
  8. Članak 17. Prestanak važenja odobrenja za rad
  9. Članak 18. Spajanje postupaka pri odlučivanju o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad
 5. Cjelina V - Dio drugi - Mirovinsko društvo - Glava 1. - Odjeljak 4.
  1. Članak 19. Članovi mirovinskog društva
  2. Članak 20. Odobrenje za stjecanje dionica ili poslovnih udjela
  3. Članak 21.
  4. Članak 22.
  5. Članak 23.
  6. Članak 24. Uska povezanost
  7. Članak 25.
  8. Članak 26.
  9. Članak 27.
  10. Članak 28. Statusne promjene mirovinskog društva
 6. Cjelina VI - Dio drugi - Mirovinsko društvo - Glava 2.
  1. Članak 29. Organi mirovinskog društva
  2. Članak 30. Uprava mirovinskog društva
  3. Članak 31. Uvjeti za obavljanje funkcije člana uprave
  4. Članak 32.
  5. Članak 33. Odgovornost članova uprave
  6. Članak 34. Odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave
  7. Članak 35.
  8. Članak 36. Prestanak važenja odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva
  9. Članak 37. Ukidanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva
  10. Članak 38.
  11. Članak 39. Nadzorni odbor mirovinskog društva - Uvjeti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora mirovinskog društva (1 komentara)
  12. Članak 40.
  13. Članak 41. Odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora mirovinskog društva
  14. Članak 42.
  15. Članak 43. Prestanak odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora mirovinskog društva
  16. Članak 44. Ukidanje odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora mirovinskog društva
  17. Članak 45. Dužnosti članova nadzornog odbora mirovinskog društva (1 komentara)
  18. Članak 46.
  19. Članak 47.
 7. Cjelina VII - Dio drugi - Mirovinsko društvo - Glava 3. Organizacijski zahtjevi mirovinskog društva
  1. Članak 48. Opći organizacijski uvjeti (2 komentara)
  2. Članak 49. Sukob interesa
  3. Članak 50. Praćenje usklađenosti s relevantnim propisima
  4. Članak 51. Sustav upravljanja rizicima
  5. Članak 52. Investicijski proces (1 komentara)
  6. Članak 53. Korporativno upravljanje
  7. Članak 54. Interna revizija
  8. Članak 55. Mjere za neprekidno poslovanje
  9. Članak 56. Politike nagrađivanja (1 komentara)
  10. Članak 57. Procedure postupanja, evidencije i poslovna dokumentacija društva
  11. Članak 58. Donošenje pravilnika
 8. Cjelina VIII - Dio drugi - Mirovinsko društvo - Glava 4.
  1. Članak 59. Vođenje poslova mirovinskog društva (1 komentara)
  2. Članak 60. Zabranjene radnje za mirovinsko društvo
  3. Članak 61. Odgovornost mirovinskog društva
  4. Članak 62. Ostvarivanje zahtjeva i prava od strane mirovinskog društva
 9. Cjelina IX - Dio drugi - Mirovinsko društvo - Glava 5.
  1. Članak 63. Financiranje djelatnosti mirovinskog društva
 10. Cjelina X - Dio drugi - Mirovinsko društvo - Glava 6. Izvještavanje mirovinskog društva
  1. Članak 64. Izvještaji mirovinskog društva
  2. Članak 65. Revizija izvještaja mirovinskog društva
  3. Članak 66.
 11. Cjelina XI - Dio drugi - Mirovinsko društvo - Glava 7. Prijenos poslova upravljanja mirovinskim fondovima na drugo mirovinsko društvo - Odjeljak 1.
  1. Članak 67. Dobrovoljni prestanak obavljanja djelatnosti mirovinskog društva
  2. Članak 68.
 12. Cjelina XII - Dio drugi - Mirovinsko društvo - Glava 7. - Odjeljak 2. Dobrovoljni prijenos poslova upravljanja mirovinskim fondovima na drugo mirovinsko društvo
  1. Članak 69. Prijenos poslova upravljanja mirovinskim fondovima na drugo mirovinsko društvo
  2. Članak 70. Zahtjev za izdavanje odobrenja za prijenos poslova upravljanja mirovinskim fondovima
  3. Članak 71. Odlučivanje o zahtjevu za izdavanje odobrenja za prijenos poslova upravljanja mirovinskim fondovima
  4. Članak 72. Obavještavanje članova mirovinskih fondova o prijenosu upravljanja
  5. Članak 73. Pravne posljedice prijenosa poslova upravljanja
 13. Cjelina XIII - Dio drugi - Mirovinsko društvo - Glava 7. - Odjeljak 3. Prisilni prijenos poslova upravljanja mirovinskim fondovima na drugo mirovinsko društvo
  1. Članak 74. Razlozi za prisilni prijenos poslova upravljanja mirovinskim fondovima
  2. Članak 75. Obveze depozitara
  3. Članak 76. Izbor drugog mirovinskog društva i prijenos poslova upravljanja
  4. Članak 77.
 14. Cjelina XIV - Dio treći - Mirovinski fondovi - Glava 1.
  1. Članak 78. (1 komentara)
  2. Članak 79.
  3. Članak 80.
  4. Članak 81.
  5. Članak 82. Odobrenje za osnivanje i upravljanje mirovinskim fondovima
  6. Članak 83.
  7. Članak 84.
  8. Članak 85. Spajanje postupaka pri odlučivanju o zahtjevu za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje mirovinskim fondovima
  9. Članak 86. Imovina mirovinskog fonda
  10. Članak 87. Troškovi mirovinskog fonda (1 komentara)
  11. Članak 88. Odgovornost mirovinskog fonda
  12. Članak 89.
  13. Članak 90. Članstvo i doprinosi u mirovinskim fondovima (1 komentara)
  14. Članak 91. Izbor fonda (1 komentara)
  15. Članak 92.
  16. Članak 93. Ograničenja članstva
  17. Članak 94.
  18. Članak 95.
  19. Članak 96.
  20. Članak 97.
  21. Članak 98.
  22. Članak 99.
  23. Članak 100. Ostvarivanje prava na mirovinu
  24. Članak 101.
  25. Članak 102.
  26. Članak 103. (1 komentara)
  27. Članak 104. (1 komentara)
  28. Članak 105.
 15. Cjelina XV - Dio treći - Mirovinski fondovi - Glava 2.
  1. Članak 106. Vođenje osobnih računa i vrednovanje imovine
  2. Članak 107.
  3. Članak 108.
  4. Članak 109.
  5. Članak 110.
  6. Članak 111.
  7. Članak 112. Jamstveni polog
  8. Članak 113. Zajamčeni prinos
 16. Cjelina XVI - Dio treći - Mirovinski fondovi - Glava 3.
  1. Članak 114. Promidžba mirovinskih fondova i odnosi sa članovima mirovinskih fondova
  2. Članak 115.
  3. Članak 116.
  4. Članak 117.
  5. Članak 118.
  6. Članak 119.
  7. Članak 120.
  8. Članak 121. Rješavanje pritužbi članova mirovinskog fonda
  9. Članak 122. Rješavanje sporova između mirovinskog društva i članova mirovinskog fonda
  10. Članak 123. Internetska stranica mirovinskog društva (1 komentara)
 17. Cjelina XVII - Dio treći - Mirovinski fondovi - Glava 4.
  1. Članak 124. Upravljanje imovinom mirovinskih fondova
  2. Članak 125. (1 komentara)
  3. Članak 126. Ograničenja s obzirom na vrstu imovine (2 komentara)
  4. Članak 127. Ograničenja s obzirom na neto vrijednost imovine mirovinskog fonda
  5. Članak 128. Ostala ograničenja u odnosu na neto vrijednost imovine mirovinskog fonda
  6. Članak 129. Valutna usklađenost imovine
  7. Članak 130. Ročna uskađenost imovine
  8. Članak 131. Pozajmljivanje
  9. Članak 132. Izvedenice
  10. Članak 133. Članak 133.
  11. Članak 134.
  12. Članak 135.
  13. Članak 136. (1 komentara)
 18. Cjelina XVIII - Dio treći - Mirovinski fondovi - Glava 5.
  1. Članak 137. Dokumenti, obavijesti i druge objave
  2. Članak 138. Statut mirovinskog fonda
  3. Članak 139. Izdavanje odobrenja na statut mirovinskog fonda
  4. Članak 140. Javna objava statuta mirovinskog fonda
  5. Članak 141. Informativni prospekt
  6. Članak 142.
  7. Članak 143. Objava informativnog prospekta
  8. Članak 144. Izvještavanje mirovinskih fondova - Poslovna godina mirovinskog fonda i primjena standarda financijskog izvještavanja
  9. Članak 145. Izvještaji mirovinskog fonda
  10. Članak 146. Revizija izvještaja mirovinskog fonda
  11. Članak 147. Rokovi izrade tromjesečnih izvještaja i revidiranih godišnjih izvještaja
  12. Članak 148. Dostupnost tromjesečnih izvještaja i revidiranih godišnjih izvještaja (1 komentara)
  13. Članak 149. Druge objave i obavijesti mirovinskog fonda - Objava pravnih i poslovnih događaja te dostava informacija
  14. Članak 150. Izvještavanje Hrvatskog sabora (1 komentara)
 19. Cjelina XIX - Dio treći - Mirovinski fondovi - Glava 6. Pripajanje mirovinskih fondova
  1. Članak 151. Pripajanje mirovinskih fondova
  2. Članak 152. Pravne posljedice pripajanja mirovinskog fonda
  3. Članak 153. Dan izračuna omjera zamjene i dan provođenja pripajanja
  4. Članak 154. Pravila i uvjeti provođenja pripajanja
  5. Članak 155. Postupak pripajanja mirovinskog fonda - Odobrenje za pripajanje
  6. Članak 156. Zahtjev za izdavanje odobrenja za pripajanje
  7. Članak 157. Nacrt pripajanja
  8. Članak 158. Mišljenje i obveze depozitara kod pripajanja
  9. Članak 159. Obavijest članovima o pripajanju
  10. Članak 160.
  11. Članak 161. Odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za pripajanje
  12. Članak 162. Revizija pripajanja
  13. Članak 163. Pristup podacima o pripajanju
  14. Članak 164. Provedba pripajanja
  15. Članak 165. Obavještavanje Agencije
  16. Članak 166. Objava informacije o provedbi pripajanja
  17. Članak 167. Konvalidacija pogrešaka u postupku pripajanja
  18. Članak 168. Troškovi pripajanja
  19. Članak 169. Odgovornost za štetu mirovinskog društva i članova njegove uprave
 20. Cjelina XX - Dio četvrti - Depozitar
  1. Članak 170. Opće odredbe
  2. Članak 171. Izbor i promjena depozitara
  3. Članak 172. Dužnosti i obveze depozitara
  4. Članak 173. Evidencija o kršenjima i obavijesti depozitara o pitanjima važnima za nadzor
  5. Članak 174. Način pohrane imovine mirovinskog fonda
  6. Članak 175. Odvojenost poslovanja depozitara te vođenje imovine mirovinskog fonda
  7. Članak 176. Izvršavanje obveza depozitara
  8. Članak 177. (1 komentara)
  9. Članak 178. Revizija izvršavanja obveza depozitara
  10. Članak 179. Odgovornost depozitara
  11. Članak 180. Ostvarivanje zahtjeva i prava od strane depozitara i prema depozitaru
  12. Članak 181.
  13. Članak 182. Delegiranje poslova depozitara na treće osobe
  14. Članak 183.
  15. Članak 184.
  16. Članak 185.
  17. Članak 186. Promjena depozitara
  18. Članak 187.
  19. Članak 188.
  20. Članak 189.
  21. Članak 190.
  22. Članak 191.
 21. Cjelina XXI - Dio peti - Središnji registar osiguranika
  1. Članak 192.
  2. Članak 193.
  3. Članak 194.
  4. Članak 195.
 22. Cjelina XXII - Dio šesti - Nadzor nad poslovanjem mirovinskih društava, mirovinskih fondova, depozitara i Središnjeg registra osiguranika
  1. Članak 196. Opće odredbe - Nadzor
  2. Članak 197. Predmet nadzora
  3. Članak 198. Subjekti nadzora
  4. Članak 199. Postupak nadzora - Način obavljanja nadzora
  5. Članak 200. Osobe ovlaštene za nadzor
  6. Članak 201. Dostavljanje podataka na zahtjev Agencije
  7. Članak 202. Obavijest o neposrednom nadzoru
  8. Članak 203. Neposredni nadzor poslovanja
  9. Članak 204. Uvjeti za obavljanje neposrednog nadzora
  10. Članak 205. Kontrola informacijskog sustava
  11. Članak 206. Okončanje postupka neposrednog nadzora
  12. Članak 207. Dopuna zapisnika
  13. Članak 208. Sadržaj očitovanja
  14. Članak 209. Posredni nadzor
  15. Članak 210. Zapisnik o posrednom nadzoru
  16. Članak 211. Nadzorne mjere
  17. Članak 212. Mjere koje Agencija poduzima u slučajevima kada je upravljanje mirovinskim društvom pažnjom dobrog stručnjaka dovedeno u pitanje
  18. Članak 213. Vrste nadzornih mjera
  19. Članak 214. Preporuke upravi mirovinskog društva
  20. Članak 215. Opomena
  21. Članak 216. Otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti
  22. Članak 217. Izvješće ovlaštenog revizora o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti
  23. Članak 218. Izvješće o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti
  24. Članak 219. Rješenje o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti
  25. Članak 220. Posebne nadzorne mjere
  26. Članak 221.
  27. Članak 222. Ukidanje odobrenja za rad
  28. Članak 223. Nadležnost Agencije za nadzor nad depozitarom
  29. Članak 224. Nadzorne mjere koje Agencija može izreći depozitaru
  30. Članak 225. Nadležnost Agencije za nadzor nad Središnjim registrom osiguranika
  31. Članak 226. Nadzorne mjere koje Agencija može izreći Središnjem registru osiguranika
 23. Cjelina XXIII - Dio sedmi - Strukovno udruživanje mirovinskih društava
  1. Članak 227.
 24. Cjelina XXIV - Dio osmi - Suradnja nadzornih tijela Republike Hrvatske
  1. Članak 228.
  2. Članak 229.
 25. Cjelina XXV - Dio deveti - Prekršajne odredbe
  1. Članak 230. Teži prekršaji mirovinskog društva
  2. Članak 231. Lakši prekršaji mirovinskog društva
  3. Članak 232. Prekršaji određenih fizičkih osoba vezanih uz mirovinsko društvo, depozitara ili Središnji registar osiguranika
  4. Članak 233. Teži prekršaji depozitara
  5. Članak 234. Lakši prekršaji depozitara
  6. Članak 235. Prekršaji Središnjeg registra osiguranika
  7. Članak 236. Prekršaji revizora i revizorskog društva
  8. Članak 237. Prekršaji ostalih osoba
 26. Cjelina XXVI - Dio deseti - Prijelazne i završne odredbe
  1. Članak 238. Usklađenje mirovinskih društava i mirovinskih fondova
  2. Članak 239.
  3. Članak 240. Raspored osiguranika
  4. Članak 241.
  5. Članak 242. Članovi uprave mirovinskog društva
  6. Članak 243. Izvještaj o usklađenju
  7. Članak 244. Postupci Agencije
  8. Članak 245. Donošenje provedbenih propisa
  9. Članak 246. Učinci stupanja zakona na snagu
  10. Članak 247. Stupanje na snagu

Komentari na Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o obveznim mirovinskom fondovima

Savez samostalnih sindikata Hrvatske, 23. 10, 2013
 1. PRISTUP NASTAVKU MIROVINSKE REFORME Neprihvatljivim smatramo što se (još jednom) nije pristupilo sveobuhvatnoj i sustavnoj reformi mirovinskog sustava, temeljenoj na ozbiljnim analizama, podacima i izrađenim izračunima i simulacijama, kao i široj javnoj i stručnoj raspravi. Proces je trebalo započeti identifikacijom postojećih problema na razini cijelog sustava, kao i najavom svih planiranih zahvata u sve pojedine dijelove mirovinskog sustav, nakon toga provesti ozbiljnu širu javnu i stručnu raspravu, te tek potom predstaviti (ponovo u cjelovitom obliku) predložena rješenja, praćena izrađenim analitičkim podlogama i simulacijama. Umjesto toga, proces se nastavlja nizom parcijalnih i postepenih zahvata u sustav, čije je posljedice teško sagledati, a koji pritom ne pružaju jamstvo rješavanja temeljnih problema mirovinskog sustava RH (adekvatna razina mirovina, socijalna pravednost sustava, održivost). Krajnje je neprihvatljivo da se ovaj zakon donosi bez procjene učinka propisa, te uz minimalno trajanje javne rasprave koje je u ovom slučaju nedovoljno za procjenu mogućih posljedica čak i od strane stručnjaka za mirovinski sustav, a kamoli javnosti odnosno samih osiguranika o čijoj se imovini ovdje radi.
Savez samostalnih sindikata Hrvatske, 23. 10, 2013
 1. NAČIN PRIPREME ZAKONA I IZMJENE U 2. MIROVINSKOM STUPU Neprihvatljivim smatramo bilo kakve izmjene regulative 2. mirovinskog stupa, a pogotovo izmjene s ciljem liberalizacije ulaganja (odnosno povećanja rizičnosti), koje se predlažu bez sveobuhvatne analize fukncioniranja 2. stupa. Naime, budući da je od uvođenja 2. stupa u mirovinski sustav RH prošlo više od 10 godina, vrijeme je da se napravi, i javnosti predstavi, analiza troškova i koristi njegovog uvođenja, kako za pojedinca (umirovljenike, i osiguranike čija se imovina u njemu nalazi), tako i za državni proračun odnosno društvo u cjelini. U sklopu toga, trebalo bi jasno prikazati i troškove upravljanja 2. stupom (kako u postocima, tako i u apsolutnim iznosima), te ih usporediti s troškima upravljanja sličnim sustavima u drugim europskim državama. Daljnja deregulacija koju sadrži ovaj prijedlog zakona povećat će troškove upravljanja kao i rizičnost 2. stupa, bez garancije da će povećati dobrobit osiguranika odnosno sigurnost i visinu mirovina. Savez samostalnih sindikata Hrvatske protivi se postojećem modelu individualne kapitalizirane štednje u 2. stupu, te smatra da je umjesto daljnjeg razvoja postojećeg modela, potrebno razmotriti moguće alternative, uključujući njegovu nacionalizaciju i prelazak na model koji bi bio u skladu s mirovinskim sustavima starih članica EU (2. stup samo kao opcionalni dodatak javnom mirovinskom sustavu, te pod kontrolom i upravom radnika i poslodavaca, a ne privatnih banaka).