Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Savjetovanje o Prijedlogu Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima

1 komentara na dokument, 3 komentara na članke

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sukladno točci V. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09).

Putem ove stranice možete komentirati Zakon u cjelini ili možete ostaviti komentar na određene točke/članke. Molimo Vas da Vaše komentare na članke napravite u odgovarajućem članku. (Vaše ime i komentar javno su vidljivi svim posjetiteljima stranice.)

Savjetovanje je otvoreno do 24. listopada 2013.

 1. Cjelina I - Dio prvi - Opće odredbe
  1. Članak 1. Opće odredbe
  2. Članak 2. Prijenos propisa Europske unije
  3. Članak 3. Značenje pojedinih pojmova
  4. Članak 4. Zabrana obavljanja poslova ponude i upravljanja bez odobrenja nadležnog tijela
  5. Članak 5. Porezni status Fonda
  6. Članak 6. Podredna primjena propisa
  7. Članak 7. Registar mirovinskih društava i registar Fondova
  8. Članak 8.
 2. Cjelina II - Dio drugi - Mirovinsko društvo
  1. Članak 9. Oblik mirovinskog društva
  2. Članak 10. Tvrtka mirovinskog društva
  3. Članak 11. Djelatnosti mirovinskog društva
  4. Članak 12. Prekogranično obavljanje djelatnosti
  5. Članak 13.
  6. Članak 14.
  7. Članak 15. Obavljanje djelatnosti mirovinskog društva
  8. Članak 16.
  9. Članak 17.
  10. Članak 18. Temeljni kapital mirovinskog društva
  11. Članak 19. Kapital mirovinskog društva
  12. Članak 20.
  13. Članak 21. Odobrenje za osnivanje i rad mirovinskog društva (odobrenje za rad)
  14. Članak 22. Proširenje odobrenja za rad
  15. Članak 23.
  16. Članak 24.
  17. Članak 25.
  18. Članak 26.
  19. Članak 27.
  20. Članak 28.
  21. Članak 29. Prestanak važenja odobrenja za rad
  22. Članak 30. Spajanje postupaka pri odlučivanju o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad
  23. Članak 31. Uvjeti za člana mirovinskog društva
  24. Članak 32. Imatelji kvalificiranog udjela
  25. Članak 33. Uska povezanost
  26. Članak 34.
  27. Članak 35.
  28. Članak 36.
  29. Članak 37.
  30. Članak 38.
  31. Članak 39. Statusne promjene mirovinskog društva
  32. Članak 40. Organi mirovinskog društva
  33. Članak 41. Uprava mirovinskog društva
  34. Članak 42. Uvjeti za obavljanje funkcije člana uprave
  35. Članak 43.
  36. Članak 44. Odgovornost članova uprave
  37. Članak 45. Odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave
  38. Članak 46.
  39. Članak 47. Prestanak važenja odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva
  40. Članak 48. Ukidanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva
  41. Članak 49.
  42. Članak 50. Uvjeti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora mirovinskog društva (1 komentara)
  43. Članak 51. Dužnosti članova nadzornog odbora mirovinskog društva
  44. Članak 52.
  45. Članak 53.
  46. Članak 54. Organizacijski zahtjevi mirovinskog društva - Opći organizacijski uvjeti
  47. Članak 55. Sukob interesa
  48. Članak 56. Praćenje usklađenosti s relevantnim propisima
  49. Članak 57. Interna revizija
  50. Članak 58. Sustav upravljanja rizicima
  51. Članak 59. Investicijski proces
  52. Članak 60. Korporativno upravljanje
  53. Članak 61. Mjere za neprekidno poslovanje
  54. Članak 62. Politike nagrađivanja
  55. Članak 63. Procedure postupanja, evidencije i poslovna dokumentacija društva
  56. Članak 64. Rješavanje pritužbi članova Fonda
  57. Članak 65. Rješavanje sporova između mirovinskog društva i članova Fonda
  58. Članak 66. Internetska stranica mirovinskog društva
  59. Članak 67. Donošenje pravilnika
  60. Članak 68. Vođenje poslova mirovinskog društva
  61. Članak 69. Zabranjene radnje za mirovinsko društvo
  62. Članak 70. Odgovornost mirovinskog društva
  63. Članak 71. Ostvarivanje zahtjeva i prava od strane mirovinskog društva
  64. Članak 72. Financiranje djelatnosti mirovinskog društva
  65. Članak 73. Izvještaji mirovinskog društva
  66. Članak 74. Revizija izvještaja mirovinskog društva
  67. Članak 75.
  68. Članak 76. Delegiranje poslova na treće osobe
  69. Članak 77.
  70. Članak 78.
  71. Članak 79. Promjena imatelja kvalificiranog udjela u mirovinskom društvu
  72. Članak 80.
  73. Članak 81.
  74. Članak 82.
  75. Članak 83.
  76. Članak 84.
  77. Članak 85. Pravne posljedice stjecanja bez odobrenja i ukidanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela
  78. Članak 86. Mjere koje Agencija poduzima u slučajevima kada je upravljanje društvom pažnjom dobrog stručnjaka dovedeno u pitanje
  79. Članak 87. Prijenos poslova upravljanja Fondom - Dobrovoljni prijenos poslova upravljanja Fondom
  80. Članak 88. Zahtjev za izdavanje odobrenja za prijenos poslova upravljanja
  81. Članak 89. Odlučivanje o zahtjevu za izdavanje odobrenja za prijenos poslova upravljanja
  82. Članak 90. Javna objava i obavještavanje članova Fondova o prijenosu poslova upravljanja
  83. Članak 91. Pravne posljedice prijenosa upravljanja
  84. Članak 92. Prisilni prijenos poslova upravljanja Fondom
  85. Članak 93. Obveze depozitara
  86. Članak 94. Izbor drugog mirovinskog društva i prijenos poslova upravljanja
  87. Članak 95. Dobrovoljni prestanak obavljanja djelatnosti mirovinskog društva
  88. Članak 96.
 3. Cjelina III - Dio treći - Fondovi - Odjeljak I
  1. Članak 97.
  2. Članak 98.
  3. Članak 99.
  4. Članak 100. Odobrenje za osnivanje i upravljanje Fondovima
  5. Članak 101.
  6. Članak 102.
  7. Članak 103.
  8. Članak 104. Imovina Fonda
  9. Članak 105. Vođenje osobnih računa i vrednovanje imovine Fondova
  10. Članak 106.
  11. Članak 107.
  12. Članak 108.
  13. Članak 109.
  14. Članak 110. Odgovornost za izračun neto vrijednosti imovine Fonda, odnosno cijena udjela
  15. Članak 111. Troškovi Fonda
  16. Članak 112. Odgovornost Fonda
  17. Članak 113. Ostvarivanje prava glasa
 4. Cjelina IV - Dio treći - Fondovi - Odjeljak II
  1. Članak 114. Članstvo u Fondu
  2. Članak 115. Ugovor o članstvu
  3. Članak 116. Odbijanje članstva
  4. Članak 117.
  5. Članak 118. Prestanak članstva
  6. Članak 119.
  7. Članak 120. Članstvo u zatvorenom Fondu
  8. Članak 121.
  9. Članak 122.
  10. Članak 123. Pravo člana Fonda na mirovinu
  11. Članak 124. Mogućnosti isplate mirovine
  12. Članak 125. Isplata mirovina putem mirovinskog osiguravajućeg društva
  13. Članak 126. Isplata mirovina putem Fonda
  14. Članak 127. Jednokratne isplate
  15. Članak 128.
  16. Članak 129. Pokrovitelj zatvorenog Fonda
  17. Članak 130. Registar članova Fonda
  18. Članak 131. Tajnost podataka iz registra članova Fonda
  19. Članak 132. Način i uvjeti upisa u registar članova Fonda
  20. Članak 133. Potvrda o stjecanju udjela i uvjeti isplate
  21. Članak 134. Obustava uplata i isplata iz Fonda
  22. Članak 135. Državna poticajna sredstva (1 komentara)
  23. Članak 136.
  24. Članak 137.
  25. Članak 138.
  26. Članak 139.
  27. Članak 140.
 5. Cjelina V - Dio treći - Fondovi - Odjeljak III
  1. Članak 141. Promidžba Fondova u Republici Hrvatskoj
  2. Članak 142.
  3. Članak 143.
  4. Članak 144.
  5. Članak 145.
  6. Članak 146.
  7. Članak 147.
  8. Članak 148.
  9. Članak 149. Ponuda mirovinskih programa
  10. Članak 150.
  11. Članak 151.
  12. Članak 152.
  13. Članak 152.
 6. Cjelina VI - Dio treći - Fondovi - Odjeljak IV
  1. Članak 154. Upravljanje imovinom Fondova
  2. Članak 155. Dozvoljena ulaganja Fonda
  3. Članak 156. Ograničenja ulaganja i prekoračenja ograničenja ulaganja (1 komentara)
  4. Članak 157.
  5. Članak 158.
  6. Članak 159. Pozajmljivanje
  7. Članak 160. Izvedenice
  8. Članak 161.
  9. Članak 162.
  10. Članak 163.
  11. Članak 164.
  12. Članak 165.
  13. Članak 166. Izjava o načelima ulaganja
 7. Cjelina VII - Dio treći - Fondovi - Odjeljak V
  1. Članak 167. Obavještavanje članova Fonda
  2. Članak 168. Odgovornost mirovinskog društva za štetu nastalu zbog neistinitih i nepotpunih podataka
 8. Cjelina VIII - Dio treći - Fondovi - Odjeljak VI
  1. Članak 169. Prospekt Fonda
  2. Članak 170. Odobrenje i objava prospekta
  3. Članak 171. Obveza objave prospekta
  4. Članak 172. Objava prospekta
  5. Članak 173.
  6. Članak 174.
  7. Članak 175. Sadržaj prospekta
  8. Članak 176. Bitne promjene prospekta
  9. Članak 177.
  10. Članak 178.
 9. Cjelina IX - Dio treći - Fondovi - Odjeljak VII
  1. Članak 179. Statut fonda
  2. Članak 180. Izdavanje odobrenja na statut Fonda
  3. Članak 181.
  4. Članak 182. Sadržaj statuta Fonda
  5. Članak 183.
  6. Članak 184.
  7. Članak 185. Javna objava statuta Fonda
 10. Cjelina X - Dio treći - Fondovi - Odjeljak VIII
  1. Članak 186. Ključni podaci za članove Fonda
  2. Članak 187. Sadržaj ključnih podataka za članove Fonda
  3. Članak 188. Promjene ključnih podataka za članove fonda
  4. Članak 189. Dostavljanje promjena ključnih podataka za članove Fonda Agenciji
  5. Članak 190. Informiranje članova
 11. Cjelina XI - Dio treći - Fondovi - Odjeljak IX - Izvještavanje Fondova
  1. Članak 191. Poslovna godina Fonda i primjena standarda financijskog izvještavanja
  2. Članak 192. Izvještaji Fonda
  3. Članak 193. Revizija izvještaja Fonda
  4. Članak 194. Rokovi izrade polugodišnjih izvještaja i revidiranih godišnjih izvještaja
  5. Članak 195. Dostupnost izvještaja i dokumenata Fonda
  6. Članak 196.
  7. Članak 197.
  8. Članak 198. Način dostave dokumenata i izvještaja
 12. Cjelina XII - Dio treći - Fondovi - Odjeljak X -Druge objave i obavijesti članovima Fonda
  1. Članak 199. Tromjesečni izvještaji
  2. Članak 200. Objava pravnih i poslovnih događaja
  3. Članak 201. Dostava dodatnih informacija
  4. Članak 202.
  5. Članak 203. Pravilnik o sadržaju i rokovima objava
 13. Cjelina XIII - Dio treći - Fondovi - Odjeljak XI - Obavještavanje članova zatvorenog Fonda u Republici Hrvatskoj od strane mirovinskog društva iz druge države članice
  1. Članak 204. Dostava informacija članovima zatvorenog Fonda u Republici Hrvatskoj
  2. Članak 205. Jezik dokumenata
  3. Članak 206. Dostavljanje dokumentacije Fonda iz druge države članice Agenciji
 14. Cjelina XIV - Dio treći - Fondovi - Odjeljak XII
  1. Članak 207. Statusne promjene Fonda
  2. Članak 208. Pripajanje i spajanje Fondova
  3. Članak 209. Zamjena udjela kod pripajanja ili spajanja
  4. Članak 210. Podjela Fonda
  5. Članak 211. Zamjena udjela kod podjele
  6. Članak 212. Preoblikovanje Fonda
  7. Članak 213.
  8. Članak 214.
  9. Članak 215.
  10. Članak 216.
  11. Članak 217. Postupak provedbe statusne promjene Fonda - Postupak pripajanja
  12. Članak 218. Zahtjev za izdavanje odobrenja za pripajanje
  13. Članak 219. Nacrt pripajanja
  14. Članak 220. Mišljenje depozitara kod pripajanja
  15. Članak 221. Obavijest članovima o pripajanju
  16. Članak 222. Odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za pripajanje
  17. Članak 223. Revizija pripajanja
  18. Članak 224. Pristup podacima o pripajanju
  19. Članak 225. Provedba pripajanja
  20. Članak 226. Obavještavanje Agencije
  21. Članak 227. Objava informacije o provedbi pripajanja
  22. Članak 228. Konvalidacija pogrešaka u postupku pripajanja
  23. Članak 229. Troškovi pripajanja
  24. Članak 230. Odgovornost za štetu društva i članova njegove uprave
  25. Članak 231. Postupak spajanja - Odgovarajuća primjena odredaba o postupku pripajanja
  26. Članak 232. Postupak podjele Fonda - Zahtjev za izdavanje odobrenja za podjelu
  27. Članak 233. Plan podjele
  28. Članak 234. Mišljenje depozitara kod podjele
  29. Članak 235. Obavijest članovima o podjeli
  30. Članak 236. Odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za podjelu
  31. Članak 237. Revizija podjele
  32. Članak 238. Pristup podacima o podjeli
  33. Članak 239. Provedba podjele
  34. Članak 240. Obavještavanje Agencije
  35. Članak 241. Objava informacije o provedbi podjele
  36. Članak 242. Konvalidacija pogrešaka u postupku podjele
  37. Članak 243. Troškovi podjele
  38. Članak 244. Odgovornost za štetu društva i članova njegove uprave
 15. Cjelina XV - Dio četvrti - Depozitar
  1. Članak 245. Opće odredbe
  2. Članak 246. Izbor i promjena depozitara
  3. Članak 247. Dužnosti i obveze depozitara
  4. Članak 248. Evidencija o kršenjima i obavijesti depozitara o pitanjima važnima za nadzor
  5. Članak 249. Način pohrane imovine Fonda
  6. Članak 250. Odvojenost poslovanja depozitara te vođenje imovine Fonda
  7. Članak 251. Izvršavanje obveza depozitara
  8. Članak 252.
  9. Članak 253. Revizija izvršavanja obveza depozitara
  10. Članak 254. Odgovornost depozitara
  11. Članak 255. Ostvarivanje zahtjeva i prava od strane depozitara i prema depozitaru
  12. Članak 256.
  13. Članak 257. Delegiranje poslova depozitara na treće osobe
  14. Članak 258.
  15. Članak 259.
  16. Članak 260.
  17. Članak 261. Promjena depozitara
  18. Članak 262.
  19. Članak 263.
  20. Članak 264.
  21. Članak 265.
 16. Cjelina XVI - Dio peti - Zatvoreni Fond s definiranim primanjima
  1. Članak 266.
  2. Članak 267. Tehničke pričuve
  3. Članak 268. Izračun tehničkih pričuva
  4. Članak 269. Imovina za pokriće tehničkih pričuva
  5. Članak 270. Plan oporavka
  6. Članak 271. Kapital
  7. Članak 272.
 17. Cjelina XVII - Dio šesti - Nadzor nad poslovanjem Društava, Fondova i depozitara - Opće odredbe
  1. Članak 273. Nadzor
  2. Članak 274. Predmet nadzora
  3. Članak 275. Subjekti nadzora
 18. Cjelina XVIII - Dio šesti - Nadzor nad poslovanjem Društava, Fondova i depozitara - Postupak nadzora
  1. Članak 276. Način obavljanja nadzora
  2. Članak 277. Osobe ovlaštene za nadzor
  3. Članak 278. Dostavljanje podataka na zahtjev Agencije
  4. Članak 279. Obavijest o neposrednom nadzoru
  5. Članak 280. Neposredni nadzor poslovanja
  6. Članak 281. Uvjeti za obavljanje neposrednog nadzora
  7. Članak 282. Kontrola informacijskog sustava
  8. Članak 283. Okončanje postupka neposrednog nadzora
  9. Članak 284. Dopuna zapisnika
  10. Članak 285. Sadržaj očitovanja
  11. Članak 286. Posredni nadzor
  12. Članak 287. Zapisnik o posrednom nadzoru
  13. Članak 288. Nadzorne mjere
  14. Članak 289. Neprimjereni utjecaj člana mirovinskog društva
  15. Članak 290. Vrste nadzornih mjera
  16. Članak 291. Preporuke upravi Društva
  17. Članak 292. Opomena
  18. Članak 293. Otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti
  19. Članak 294. Izvješće mirovinskog društva s mišljenjem ovlaštenog revizora
  20. Članak 295. Izvješće o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti
  21. Članak 296. Rješenje o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti
  22. Članak 297. Posebne nadzorne mjere
  23. Članak 298.
  24. Članak 299. Ukidanje odobrenja za rad
  25. Članak 300. Nadležnost Agencije za nadzor nad depozitarom
  26. Članak 301. Nadzorne mjere koje Agencija može izreći depozitaru
  27. Članak 302. Nadležnost Agencije za nadzor nad pravnim osobama koje obavljanju poslove ponude mirovinskih programa
  28. Članak 303. Nadležnost Agencije za nadzor nad drugom osobom
  29. Članak 304. Nadzor mirovinskog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj kada upravlja zatvorenim Fondom pokrovitelja iz druge države članice
  30. Članak 305. Nadzor mirovinskog društva sa sjedištem u drugoj državi članici kada upravlja zatvorenim Fondom pokrovitelja iz Republike Hrvatske
  31. Članak 306.
  32. Članak 307. Strukovno udruživanje mirovinskih društava
 19. Cjelina XIX - Dio sedmi - Suradnja s drugim nadležnim tijelima
  1. Članak 308.
  2. Članak 309.
  3. Članak 310.
 20. Cjelina XX - Dio osmi - Prekršajne odredbe
  1. Članak 311. Teži prekršaji mirovinskog društva
  2. Članak 312. Lakši prekršaji mirovinskog društva
  3. Članak 313. Prekršaji određenih fizičkih osoba vezanih uz mirovinsko društvo ili depozitara
  4. Članak 314. Teži prekršaji depozitara
  5. Članak 315. Lakši prekršaji depozitara
  6. Članak 316. Prekršaji revizora i revizorskog društva
  7. Članak 317. Prekršaji ostalih osoba
 21. Cjelina XXI - Dio deveti - Prijelazne i završne odredbe
  1. Članak 318. Usklađenje mirovinskih društava i Fondova
  2. Članak 319.
  3. Članak 320.
  4. Članak 321. Članovi uprave mirovinskog društva
  5. Članak 322. Izvještaj o usklađenju
  6. Članak 323. Postupci Agencije
  7. Članak 324. Donošenje provedbenih propisa
  8. Članak 325. Učinci stupanja zakona na snagu
  9. Članak 326. Stupanje na snagu

Komentari na Savjetovanje o Prijedlogu Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Hrvoje Japunčić, 24. 10, 2013

Molim obratiti pozornost na dio osobnih misljenja i prijedloga danih uz prijedlog zakona o obveznim mir. fondovima koji se adekvatno mogu primjeniti i na ovaj prijedlog zakona o dobrovoljnim mir. fondovima