Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

18 komentara na dokument, 294 komentara na članke

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)
 1. Cjelina I - Preambula
  1. Članak 1. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
  2. Članak 2. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI (7 komentara)
  3. Članak 3. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA
 2. Cjelina II - Opće odredbe
  1. Članak 1.
  2. Članak 2. (3 komentara)
  3. Članak 3.
  4. Članak 4. (22 komentara)
 3. Cjelina III - Pravila zaštite na radu
  1. Članak 5.
  2. Članak 6. (1 komentara)
  3. Članak 7. (1 komentara)
  4. Članak 8.
  5. Članak 9.
  6. Članak 10.
  7. Članak 11.
 4. Cjelina IV - Obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu
  1. Članak 12. Opća načela zaštite na radu kod poslodavca (8 komentara)
  2. Članak 13. Procjena rizika (15 komentara)
  3. Članak 14. Organiziranje i provedba zaštite na radu (15 komentara)
  4. Članak 15. (18 komentara)
  5. Članak 16. Osposobljavanje za rad na siguran način (8 komentara)
  6. Članak 17. Obavješćivanje i savjetovanje (7 komentara)
  7. Članak 18. (5 komentara)
  8. Članak 19. Odbor zaštite na radu (10 komentara)
  9. Članak 20. Poslovi s velikim rizicima (5 komentara)
  10. Članak 21. Zaštita posebnih skupina osoba na radu (3 komentara)
  11. Članak 22. Mjesta rada, sredstava rada, osobna zaštitna oprema te radni postupci (3 komentara)
  12. Članak 23. (1 komentara)
  13. Članak 24. Radni okoliš i sredstva rada (7 komentara)
  14. Članak 25. (4 komentara)
  15. Članak 26. Sigurnosni znakovi (2 komentara)
  16. Članak 27. Zaštita od požara i eksplozije, neposrednog i značajnog rizika, evakuacija i spašavanje (3 komentara)
  17. Članak 28. Pružanje prve pomoći (9 komentara)
  18. Članak 29. Zaštita nepušača, zabrana uzimanja alkohola i drugih sredstava ovisnosti (2 komentara)
  19. Članak 30. (2 komentara)
  20. Članak 31. Evidencije, isprave i obavijesti (3 komentara)
  21. Članak 32. (5 komentara)
  22. Članak 33. Zdravstvena zaštita na radu (4 komentara)
  23. Članak 34. Obveze prema tijelima nadzora (8 komentara)
 5. Cjelina V - Obveze i prava osoba na radu
  1. Članak 35. (1 komentara)
  2. Članak 36. (4 komentara)
  3. Članak 37. (1 komentara)
 6. Cjelina VII - Povjerenik za zaštitu na radu
  1. Članak 38. (3 komentara)
  2. Članak 39. (2 komentara)
 7. Cjelina VIII - Obveze stručnjaka zaštite na radu
  1. Članak 40. (14 komentara)
 8. Cjelina IX - Projektiranje i izvođenje radova
  1. Članak 41. (5 komentara)
  2. Članak 42. (18 komentara)
 9. Cjelina X - Obrazovanje i osposobljavanje iz zaštite na radu
  1. Članak 43. (1 komentara)
 10. Cjelina XI - Zavod za zaštitu na radu
  1. Članak 44. (7 komentara)
  2. Članak 45. (4 komentara)
  3. Članak 46. (1 komentara)
  4. Članak 47. (1 komentara)
  5. Članak 48.
  6. Članak 49. (1 komentara)
  7. Članak 50. (1 komentara)
 11. Cjelina XII - Pravne osobne za zaštitu na radu
  1. Članak 51. (23 komentara)
 12. Cjelina XIII - Nadzor
  1. Članak 52. Upravni nadzor
  2. Članak 53. Inspekcijski nadzor (15 komentara)
 13. Cjelina XIV - Prekršajne odredbe
  1. Članak 54.
  2. Članak 55.
  3. Članak 56.
  4. Članak 57. (4 komentara)
  5. Članak 58. (1 komentara)
  6. Članak 59. (2 komentara)
  7. Članak 60.
  8. Članak 61. (1 komentara)
 14. Cjelina XV - Prijelazne i završne odredbe
  1. Članak 62. (1 komentara)
  2. Članak 63.
  3. Članak 64. (2 komentara)
  4. Članak 65.
  5. Članak 66.

Komentari na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

Miroslav Klen, 10. 08, 2012

Želio bih samo napomenuti da bi se trebalo povesti računa o stvarnim potrebama svakog radnog mjesta pojedinačno,a ne samo gledati kako čim više naplatiti ljudima. Npr.,ja kao ugostitelj,zapravo i nemam nikakve prijetnje zdravlju na svojem radnom mjestu,osim noža za limun. :-) Pa prema toj logici,ne možemo plaćati isto kao i npr.vulkanizeri,koji rade svakodnevno sa teškim i opasnim strojevima.

Ante, 11. 08, 2012

Totalni promašaj.... Ovaj zakon opozicija će dočekati "na nož" radi osnivanja još jedne ustanove čija se djelatnost preklapa sa već postojećima (a da ne govorimo o trošenju proračunskih sredstava usred krize!). Osim toga, zakon regulira gotovo sve osim same zaštite na radu, a previše toga je ostavljeno za podzakonske akte. Zakon treba biti jednostavan i jednoznačan, a vi ste zakomplicirali stvari do krajnjih granica. Ne izmišljajte toplu vodu, već prevedite i po potrebi prilagodite zakon neke od članica EU (recimo njemačke) i nastojte ga provoditi, a zapriječene kazne barem udeseterostručite....svrha kazni nije da bi ih ljudi plaćali, već da bi ih se zaista bojali. Također je potrebno povećati ovlast inspekcijskih službi, kako bi mogla bez problema i nenajavljeno izvršiti inspekcijski nadzor svugdje i u svako doba (pa čak i u tijelima državne uprave!). Osim toga inspekcije bi se trebale konstantno nalaziti na terenu, a ne u uredima i izlaziti samo na dojavu o kršenju zakona ili nesreći na radu.

Srećko Tot, 11. 08, 2012

Zakon treba biti jednostavno pisan da ga svaka osoba sa završenom srednjom školom razumije, a ne da se dva eminentna stručnjaka zaštite na radu ne mogu dogovoriti što se nekom odredbom zakona željelo postići.

Antonio, 18. 08, 2012

Ma nije problem u zakonu vec u provedbi istog, inspekcije rade na nacin da nerade tj oni se najave da ce doci u neku tvrtku tako da poslodavac moze prirediti papira zamislite lopova koji vam sa najavi da ce vas pokrasti zvuci nemoguce zar ne e tako je to kod nas u tvrtci gdje ja imam ugovor kao vozac vilicara npr radim za opasnim strojevima a tvrtka je drzavna paonda neznam o kakvim zakonima mi pricamo

Ivan, 20. 08, 2012

A gdje je nestao cl. 15 koji ureduje odgovornost poslodavca za stetu radnika uzrokovanom ozljedom na radu, profesionalnom bolescu ili bolescu u svezi s radom. Zar je moguce da drzava popusta poslodavcima te ne zeli da vise poslodavci odgovoraju po objektivnoj odgovornosti. Zakon o radu samo upucuje cl.103. na opca pravila obveznog prava.

Prema ovom uredenju to bi znacilo da bi radnik pri svakoj ozljedi na radu morao dokazivati krivnju poslodavca Zaista skandalozna i sokantna promjena od postojeceg uredenja prema kojem je poslodavac odgovorao prema pravilima objektivne odgovornosti na koju odgovornost nisu ni utjecale obveze radnika U podrucju sigurnosti i zastite na radu

Stjepan1, 26. 08, 2012

Koji je to nivo znanja i stručnosti “istaknutih stručnjaka na području zaštite na radu“ koji uopće dopušta nekima da se petljaju u ovo zahtjevno i vitalno interdisciplinarno područje. To treba definirati ili će stvari i dalje ići u potpuno krivom smjeru kao i dosad i profiterski lobiji i „ostale mračne sile“ petljati će se formirajući stanje kako njima odgovara, a ne u interesu dobre prakse i boljitka. Zakon ne bi smio ići u preveliko detaljiziranje već bi trebao isključivo formulirati osnovne okvire u sklopu kojih bi se dalje pojedine cjeline detaljno propisale podzakonskim propisima, što se odnosi i na krunu svega a to je nadzor nad primjenom odredbi ovog zahtjevnog Zakona. Da li će stanje po tom pitanju ostati isto? Zašto izbjegavate uvažiti kako nas uči EU primjerom dobre prakse i koja za ulazak traži ispunjenje i međunarodnih konvencija i EU direktiva.Provedenim TWINING PROJEKTOM koji je završio prije par mjeseci, što vjerojatno nije poznato široj javnosti jer ispada da se isto zbog nekog razloga skriva, u završnom memorandumu dana je ocjena stanja po pitanju zaštite na radu u RH i prijedlozi rješenja. Neshvatljivo mi je da se to uopće ne uzima u obzir nego se glave kao kod nojeva opet guraju u pijesak. Da bi se osigurala nezavisnost i autonomnost u postupanju po pitanju nadzora nad provedbom predmetnih propisa, kao što propisuju međunarodne konvencije, sve članice EU imaju formiran zasebno kao struku Inspektorat rada, a postupanje u nadzoru propisano je zasebnim zakonom o Inspekciji rada. Očito je da je to jedini model koji osigurava da se područjem zaštite života i zdravlja pri radu bavi isključivo struka.
Ako ste VI kao MINISTARSTVO RADA I MIR. SUSTAVA najlegitimnija i najkompetentnija institucija u ovoj državi za područje rada a s tim i za zaštitu na radu nije mi jasno zašto se pitanje nadzora po ovom Zakonu i postupanja Inspekcije rada i nadalje ostavlja nekom tko nije kompetentan za donošenje takove legislative niti po formalno pravnom a pogotovu ne po pitanju stručnog kriterija jer najutjecajniji koji krivo utječu na donošenje predmetne legislative uopće nisu takovog profila.
KRAJNJE JE VRIJEME da se u RH ovom području zaštite vrati dignitet i položaj u društvu koji mu pripada i koji zahtijevaju Međunarodne konvencije i EU direktive i da se u tu svrhu organizira kao neovisno tijelo koje bi bilo u stanju odraditi zadatke koji su njena stvarna zadaća a ne da se i dalje radi po diktatu nestručne i nepotrebne birokracije koja u tome ima jedini razlog vlastitog opstanka i stvara iluzorne postavke djelovanja u kojima zaštita pri radu nema cilj poboljšanja uvjeta rada i smanjenje šteta od ozljeda na radu već postaje poligon za političko napredovanje pojedinaca i sama sebi svrha. Vjerujem da ćete uvažiti moj komentar i smoći snage prihvatiti ruku koju nam je pružila EU objediniti službe koje se bore svaka u svom dvorištu i u sinergiji krenuti u pravom smjeru putem dobre prakse. Zahvaljujem i ispričavam se na dužini!

Mario, 28. 08, 2012

Odgovor Ivanu:

Ivane, pa zar vam nije jasno da se kroz zakon o ZNR želi pogodovati poslodavcima. Što mislite, tko će od toga gospodo imati koristi? Pa to vam je čisti primjer naše hrvatske. Ja tebi, ti meni. Mi ćemo vama kreirati zakon koji će vam ići na ruku, a vi ćete nama (kada dođe vrijeme za predizbornu kampanju)....darovati kobasice, kolače i šatore...i malo papira...

A gdje je nestao cl. 15 koji ureduje odgovornost poslodavca za stetu radnika uzrokovanom ozljedom na radu, profesionalnom bolescu ili bolescu u svezi s radom. Zar je moguce da drzava popusta poslodavcima te ne zeli da vise poslodavci odgovoraju po objektivnoj odgovornosti. Zakon o radu samo upucuje cl.103. na opca pravila obveznog prava.

Prema ovom uredenju to bi znacilo da bi radnik pri svakoj ozljedi na radu morao dokazivati krivnju poslodavca Zaista skandalozna i sokantna promjena od postojeceg uredenja prema kojem je poslodavac odgovorao prema pravilima objektivne odgovornosti na koju odgovornost nisu ni utjecale obveze radnika U podrucju sigurnosti i zastite na radu

Jel smijem reći?, 30. 08, 2012

Ovo je za tužbu za obmanu?Rasprava?Gdje se to raspravlja i tko? U čiju korist?Na čiju štetu?Transparentno?Vođeno strukom iz prakse? Jednostavno?Represivno?Napravljeno robovlasnički? Zahtjevi bez uvjeta, kao i svi naši zakoni koji su pisani da svak može na svoj način isčitati članak, i ko je u milosti ga i provoditi na svoje shvaćanje pa bio on i nebulozan da se pitaš :"Što je bilo prije ? Kokoš ili jaje?Bez zdrave logike?Trošeći novce obveznika da bi se sutra u EU krpalo, jer sve je lova. Nema tu prava ni pravde , dok odvjetnici ne počnu se baviti time pa za odrezani prst uzimati postotak od 1*10'6 kn.E , onda će safet-y imati ovlasti skinuti i direktora , ako on bahato ugrožava vlasnika tvrtke! A, gdje su ti silni komentari?

Maria, 2. 09, 2012

Ovaj zakon je sukob interesa između poslodavaca i MINISTARSTVA RADA I MIROVONSKOG SUSTAVA / DRŽAVNOG INSPEKTORATA. Ovaj zakon je kreiran za pogodovanje poslodavcima (HUP-u) i stavljanje RADNIKA i Stručnjaka III ZNR u nepovoljan položaj. Što mislite inženjeri, koje su to mračne sile u državi koje vrše pritisak na donošenje ovakovih zakona? To su zasigurno državna tijela i poslodavci. Jedni imaju mogućnost donošenja zakonske legislative a drugi imaju (novac). Novac je ta poluga koja pokreće općenito svijet, novac mijenja zakone i legislativu, kupuje članke zakona, pogoduje kapitalistima koji deru radnika do kože, tako da neće doživjet svoju zasluženu mirovinu a još ktome prema ovom zakonu neće moći ostvariti svoja prava na temelju profesionalnih i ostalih bolesti koje su zadobili tijekom svog radnog vijeka radeći godinama u neljudskim uvjetima. Gospodo u ministarstvu, dajte kreiranje ovog zakona u ruke Stručnjacima a ne "kvazi", polu stručnjacima koji u životu nisu zabili čavao čekićem. Napravite tamo reda i donesite legislativu koja neće pogodovati poslodavcima na uštrp radnika. I za kraj, stanite na kraj korupciji u ovoj državi.....dosta nam je gledanja propadanja i samouništenja ove jadne države koju su svi pomuzli, a još im nije dosta....

Din, 6. 09, 2012

Ministarstvo, čitajte i učite kako se to radi od Azije do Amerike, Pogledajte ustrojstvo tvrtke Bechtel itd

Din, 6. 09, 2012

http://www.mondaq.com/x/135042/Human+Resources/Health+safety+and+environment+developments+in+Qatar

net, 14. 09, 2012

Nije mi jasno kakava je ovo rasprava i ima li ikakvog smisla, a ovaj zakon također??? Zar je uopće moguće da jedna ozbiljna država ovako donosi temeljni dokument kojm će se regulirati sustav sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radu???? Gdje su javne rasprave, tribine, konzultacije. Tko to uoće radi u osnovanim državnim agencijama, inspektoratima, ministrastvima HZZZOZZNER (koje se preko noći osnivaju i zatvarju) zapošljavaju neke kvazi stručnjake po rodbinskim i stranačkim linijaami sličnim institucijama???? Pa halooo, ORGANIZIRAJTE GOSPODO I DRUGOVI JAVNE TRIBINE I SKUPOVE čemu toliko tajnosti i skrivanja od javnosti. Ovako predloženi zakon donosi samo proforme i to u svrhu dodvoravanja EU, investitorima i privatnicima koji se bave poslovima ZNR. Pogledajte samo procjene opasnosti iz područja ZNR pa tu vam dođe da povratite, što sve ljudi pišu i kako to ljepo upakiraju u raznim bojama i šarenim slovima. Osposobljavanja radnika rade se bez ikakvog smisla, ispitivanja strojeva svela su se na štancanje zapisnika i uvjerenja, visoka škola za sigurnost izbacuje više inženjera ZNR nego burza novih nezaposlenih, inspektori ZNR se iživljavaju na poslodacima, koordinatori ZNR su smijurija svima pa i samima sebi, općenito vlada kaos bez reda i načina. Kako je moguće da jedan stručnjak ZNR može voditi 120 poduzeća, a uz put ispitati dnevno po 250 strojeva s povećanim opasnostima od Vukovara do Dubrovnika (sve to u jednom radnom danu koji traje 8 sati), pa to je moguće samo u HRVATSKOJ. Što rade INSPEKCIJA ZAŠTITE NA RADU, nije mi jasno jedino što to rade zavodi koji se stalno osnivaju.

Igor Minga, 17. 09, 2012

"Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 051/2008)" između ostalog definira i rad na siguran način u brodogradilištima, smatram da je pravilnik nedovoljno definirao mnoga područja iz ZNR, a koja su specifična za brodograđevnu industriju posebice remontnu brodogradnju. Da sad ne navodim sve nedostatke za koje pretpostavljam da zakonodavac već vrlo dobro zna, zanima me da li će zakonodavac u skorije vrijeme izraditi Pravilnik o zaštiti na radu u brodogradilištima kojih još uvijek ima u RH.

Razni primjeri iz svijeta:

http://www.osha.gov/SLTC/shipbuildingrepair/index.html

http://www.legislation.gov.uk/uksi/1960/1932/contents/made

Andrija Lesar, dipl.ing., 20. 09, 2012

Pije svega, jučer sam čuo informaciju sa ministarstva da su svi ti prijedlozi navodno povučeni, i da ništa od toga neće biti. jedino što će vjerojatno ići izmjene i dopune kojima će se olakšati malim poslodavcima...

No, nikako mi nije jasno čemu sva ova trivijalna, neargumentirana i potpuno tematski nepovezana prepucavanja kojima stvarno ovdje nije mjesto.

Dozvolite da Vam citiram slovensko Zakonodavstvo koje je usklađeno sa EU, a što će vjerojatno biti i kod nas slučaj

Z A K O N O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU http://www.uradni-list.si/1/objava.js...>

čl 17. (1) Delodajalec mora pisno oceniti tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu, po postopku, ki obsega zlasti: (....) (3) Delodajalec mora po izvedenem ocenjevanju tveganja za varnost in zdravje pri delu izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki, ki glede na vrsto in obseg dejavnosti vsebuje zlasti: – načrt za izvedbo predpisanih zahtev in ukrepov; – načrt in postopke za izvedbo ukrepov v primerih neposredne nevarnosti; – opredelitev obveznosti in odgovornosti odgovornih oseb delodajalca in delavcev za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. (4) V izjavi o varnosti z oceno tveganja delodajalec določi posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci za določeno delo, v delovnem procesu, ali za uporabo posameznih sredstev za delo, na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela. (5) V izjavi o varnosti mora delodajalec k pisni oceni tveganja priložiti zapisnik o posvetovanju z delavci oziroma njihovimi predstavniki.

....POSLODAVAC SAM MOŽE IZRAĐIVATI PROCJENU

čl 28. (1) Delodajalec mora za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu med svojimi delavci določiti enega ali več strokovnih delavcev za varnost pri delu. (2) Pogoje, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec, določi minister pristojen za delo in so odvisni od vrste dejavnosti delodajalca ter vrste in stopnje tveganj za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom delavcev. (3) Delodajalec določi vrsto strokovne izobrazbe ter število strokovnih delavcev iz prejšnjega odstavka glede na: – organizacijo, naravo in obsežnost delovnega procesa; – število delavcev, ki sodelujejo v za varnost in zdravje tveganem delovnem procesu; – število delovnih izmen; – število krajevno ločenih delovnih enot.

P R AV I L N I K o opravljanju strokovnega izpita iz varstva pri delu http://www.uradni-list.si/1/objava.js...>

čl .6 Kandidat, ki želi opravljati izpit, mora imeti visoko ali višjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri.

Za izobrazbo ustrezne smeri se šteje strokovna izobrazba varnostnega inženirja ali drugega inženirja tehnične smeri.

Igor Minga bacc.ing.sec., 24. 09, 2012

" Andrija Lesar, dipl.ing., 20. 09, 2012

Pije svega, jučer sam čuo informaciju sa ministarstva da su svi ti prijedlozi navodno povučeni, i da ništa od toga neće biti. jedino što će vjerojatno ići izmjene i dopune kojima će se olakšati malim poslodavcima.."

Može li netko potvrditi gore navedeno?