Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

7 komentara na cjelinu

Cjelina XI - Zavod za zaštitu na radu

Članak 44.

(1) Praćenje stanja i unapređivanje zaštite na radu provodit će Zavod za zaštitu na radu (u daljnjem tekstu: Zavod) sukladno odredbama ovog Zakona i njegovih provedbenih propisa.
(2) Zavod je javna ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, a osnivačka prava i obveze ostvaruje Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada).
(3) Zavod se upisuje u sudski registar, a njegovo sjedište je u Zagrebu.
(4) Sredstva za rad Zavoda osiguravaju se u Državnom proračunu.
(5) Zavod je dužan jednom godišnje podnijeti izvješće o svom radu Vladi i Nacionalnom vijeću zaštite na radu i to do kraja svibnja za prethodnu godinu.
(6) Nadzor nad zakonitošću rada Zavoda obavlja ministarstvo nadležno za rad.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

marija zavalić on Kolovoz 3, 2012

Mislim da nije potrebno osnivati novu instituciju već se može dodati: Praćenje stanja i unapređivanje zaštite na radu provodi Zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (u daljnjem tekstu: Zavod) sukladno odredbama ovog Zakona i njegovih provedbenih propisa.

(4) Sredstva za rad Zavoda osiguravaju se u Državnom proračunu. (5) Zavod je dužan jednom godišnje podnijeti izvješće o svom radu Vladi i Nacionalnom vijeću zaštite na radu i to do kraja svibnja za prethodnu godinu. (6) Nadzor nad zakonitošću rada Zavoda u dijelu zaštite i sigurnosti na radu obavlja ministarstvo nadležno za rad.

Apavlov on Kolovoz 7, 2012

Smatram da cijeloj ovoj Cjelini XI nije mjesto u Zakonu o zaštiti na radu. Može se staviti jedan članak kojim se rješava ta problematika i u tom članku se pozvati na drugi propis koji će riješiti tako nevažna pitanja kao imenovanje ili razrješenje ravnatelja Zavoda (koji još niti ne postoji a kad se i osnuje samo će trošiti novac poreznih obveznika ove države). Nemojmo Zakonom o zaštiti na radu rješavati pitanja nečijih budućih radnih mjesta u državnom aparatu !

Jangel Malinov on Kolovoz 22, 2012

Svaka čast ! Pogotovo ako će Zavod za interes ovog društva raditi na povećanju zaštite zdravlja ljudi. On ima smisla samo ako bude mogao pomoći poslodavcima i ostalim segmentima društva da se smanje ozljede i bolesti uzrokovani radom. Ako to ne napravi ne treba ga niti osnivati.

Jere Gašperov on Kolovoz 23, 2012

Stanje u ZNR se može jednostavno popraviti na slijedeći način. Poslodavci moraju izdavajati, ovisno o rizicima, financijska sredstva u poseban fond iz kojeg će se svaki ozlijeđeni radnik, sukladno stupnju ozljede, moći brzo naplatiti. Sukladno propustima poslodavca, što utvrđuje neovisno stručno povjerenstvo, određuje mu se stopa izdvajanja za slučajeve ozljeda na radu i prof. bolesti.

Sbprotekt on Kolovoz 26, 2012

Da vas obavijestim kako će izgledati organizacija Zavoda za zaštitu na radu.

Svaka firma će dobiti određeni broj bodova zavisno o riziku koji nosi. Npr. frizerski salon 1 bod, firme veće od 50 radnika 5 bodova, a veće od 250 radnika 20 bodova.

U zavodu će biti baza svih stručnjaka ZNR koji se bave poslom zaštite. Svaki stručnjak koji vodi neku firmu bilo kao fizička osoba ili preko ovlaštene ustanove na sebi će moči držati maksimalno 20 bodova. Dakle ili 20 obrta ili jednu veliku ozbiljnu firmu. Firme koje nemaju dodijeljenih stručnjaka zaštite na radu će biti vidljiive zavodu i biti će predmet povećanoga inspekcijskoga nadzora kojim će im se narediti da zaposle stručnjaka ili ovlaštenu tvrtku. Pošto će stručnjaci imati i odgovornost, vrlo će se brzo profilirati oni ozbiljni koji će voditi ozbiljne tvrtke i to na pravi način i oni koji fušare. Bolji stručnjaci će moći držati bolje cijene na tržištu i rješavati će se firmi koje ih ne poštuju, a samim time će takve firme ostati bez stručnjaka sto će odmah biti razglog da ih obiđe inspekcija . Neki stručnjak ZNR smatra da može voditi 5 gradilišta i uz to raditi poslove ZNR neka mu bude, ali to će biti samo do prve smrtne ozljede kada ga se pozove na odgovornost. Kada se to pročuje više se neće brljaviti sa tim poslovima. Time će biti rješen i problem kvalitete zaštite na radu i problem degradacije struke. Malo će smetati ovlaštenim tvrtkama, ali zakon se ionako radi radi zaštite radnika a ne zaštite profita ovlaštenih tvrtki. ETO TAKO BI JA TO ODRADIO. Nek stave mene za direktora zavoda i sve posložim u roku 6 mjeseci, i ima da se svi tresu, i pslodavci i stručnjaci, ali bome i inspektori ZNRkoji trenutno nisu baš utjecajni.

Jakov on Kolovoz 30, 2012

Taj zavod će biti još jedan parazit na trošak realnog sektora, a u svemu je najbitnij stavak 4) i stavak 3) važno da je zamisli u Zagrebu.