Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

1 komentara na cjelinu

Cjelina XI - Zavod za zaštitu na radu

Članak 46.

(1) Zavod ima Statut kojim se temeljem ovoga Zakona uređuju ustroj, ovlasti, odgovornosti i načini odlučivanja tijela koja upravljaju Zavodom, uvjete i postupak imenovanja Upravnog vijeća i ravnatelja Zavoda i druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Zavoda. (2) Statut Zavoda donosi Upravno vijeće Zavoda uz suglasnost Vlade.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

Marija Zavalić on Kolovoz 3, 2012

Umjesto:Zavod ima Statut kojim se temeljem ovoga Zakona uređuju ustroj, ovlasti, odgovornosti i načini odlučivanja tijela koja upravljaju Zavodom, uvjete i postupak imenovanja Upravnog vijeća i ravnatelja Zavoda i druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Zavoda. (2) Statut Zavoda donosi Upravno vijeće Zavoda uz suglasnost Vlade. dodati: Obvezuje se Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu da uskladi Statut zavoda sukladno odredbama ovoga Zakona