Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

1 komentara na cjelinu

Cjelina XI - Zavod za zaštitu na radu

Članak 47.

(1) Zavodom upravlja Upravno vijeće. (2) Upravno vijeće ima pet članova koje imenuje Vlada i to: 1) jednog člana na prijedlog ministra nadležnog za rad, 2) tri člana na prijedlog Gospodarsko socijalnog vijeća, sukladno zastupljenosti Vlade i socijalnih partnera u Gospodarsko socijalnom vijeću, 3) jednog člana, predstavnika radnika Zavoda, izabranog sukladno propisima o radu. (3) Predsjednik Upravnog vijeća je član iz stavka 2. podstavak 1. ovoga članka. (4) Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova. (5) Predsjednik Upravnog vijeća može obustaviti od izvršenja odluke Upravnog vijeća koje imaju negativne posljedice na financijsko poslovanje Zavoda. (6) Članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine. (7) Djelokrug rada, ovlaštenja i odgovornosti Upravnog vijeća utvrđuje se Statutom Zavoda.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

marija zavalić on Kolovoz 3, 2012

Umjesto: Zavodom upravlja Upravno vijeće. (2) Upravno vijeće ima pet članova koje imenuje Vlada i to: 1) jednog člana na prijedlog ministra nadležnog za rad, 2) tri člana na prijedlog Gospodarsko socijalnog vijeća, sukladno zastupljenosti Vlade i socijalnih partnera u Gospodarsko socijalnom vijeću, 3) jednog člana, predstavnika radnika Zavoda, izabranog sukladno propisima o radu. (3) Predsjednik Upravnog vijeća je član iz stavka 2. podstavak 1. ovoga članka. (4) Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova. (5) Predsjednik Upravnog vijeća može obustaviti od izvršenja odluke Upravnog vijeća koje imaju negativne posljedice na financijsko poslovanje Zavoda. (6) Članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine. (7) Djelokrug rada, ovlaštenja i odgovornosti Upravnog vijeća utvrđuje se Statutom Zavoda. navesti: Zavodom upravlja Upravno vijeće. (2) Upravno vijeće ima pet članova koje imenuje Vlada i to: 1) jednog člana na prijedlog ministra nadležnog za rad, 2) jednog člana na prijedlog ministra nadležnog za zdravlje 4) dva člana iz redova socijalnih partnera na prijedlog Gospodarsko socijalnog vijeća, 3) jednog člana, predstavnika radnika Zavoda, izabranog sukladno propisima o radu. (3) Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi upravnog vijeća predloženi od Vlade RH. (4) Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova. (5) Predsjednik Upravnog vijeća može obustaviti od izvršenja odluke Upravnog vijeća koje imaju negativne posljedice na financijsko poslovanje Zavoda. (6) Članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine. (7) Djelokrug rada, ovlaštenja i odgovornosti Upravnog vijeća utvrđuje se Statutom Zavoda.