Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

0 komentara na cjelinu

Cjelina XI - Zavod za zaštitu na radu

Članak 48.

Vlada može razriješiti člana Upravnog vijeća Zavoda prije isteka vremena na koje je imenovan u sljedećim slučajevima:
1) ako član sam to zahtijeva,
2) ako svojim radom teže povrijedi ili više puta povrijedi zakon i druge propise koji se odnose na rad i obavljanje djelatnosti Zavoda,
3) ako svojim radom prouzroči štetu Zavodu,
4) ako je u obavljanju svoje djelatnosti u sukobu interesa s djelatnosti Zavoda i
5) u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i Statutom.