Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

1 komentara na cjelinu

Cjelina XI - Zavod za zaštitu na radu

Članak 50.

Vlada može razriješiti ravnatelja Zavoda i prije isteka vremena na koje je imenovan:
1) ako sam to zatraži,
2) ako ne postupa po propisima i općim aktima Zavoda,
3) ako neosnovano odbije izvršiti odluke Upravnog vijeća Zavoda donesene u okvirima njihove nadležnosti,
4) ako svojim nesavjesnim i nepravilnim radom prouzroči Zavodu veću štetu,
5) ako učestalo zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti zbog čega nastaju teškoće u obavljanju djelatnosti Zavoda.

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)