Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

294 komentara na cjelinu

Cjelina XII - Pravne osobne za zaštitu na radu

Članak 51.

(1) Poslove zaštite na radu kod poslodavca mogu obavljati i pravne osobe ovlaštene za obavljanje tih poslova. (2) Pravna osoba ovlaštena za obavljanje poslova zaštite na radu dužna je poslove zaštite na radu obavljati sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa zaštite na radu. (3) Pravne osobe ovlaštene za obavljanje poslova zaštite na radu izdaju isprave predviđene propisima zaštite na radu. (4) Ako ovlaštena pravna osoba obavlja poslove zaštite na radu suprotno odredbama ovoga Zakona i propisa zaštite na radu, ovlaštenoj pravnoj osobi i odgovornoj osobi u ovlaštenoj pravnoj osobi će se oduzeti ovlaštenja sukladno propisu iz stavka 5. ovoga članka. (5) Ministar nadležan za rad pravilnikom će propisati vrste poslova koje mogu obavljati pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka, uvjete pod kojima ih mogu obavljati, postupak izdavanja, prestanka i oduzimanja ovlaštenja za njihovo obavljanje, postupak izdavanja isprava te tijela i način vođenja evidencije izdanih ovlaštenja.