Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

0 komentara na cjelinu

Cjelina XIV - Prekršajne odredbe

Članak 55.

(1) Novčanom kaznom od 60.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba u svojstvu investitora, vlasnika građevine, koncesionara ili druga osoba za koju se po posebnom propisu izvode radovi, ako pisanim putem ne odredi izvođača radova koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova. (članak 42., stavak 2.)
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 7.000,00 do 10.000,00 kuna odgovorna osoba pravne osobe.
(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se kao fizička osoba novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se po posebnom propisu izvode radovi.