Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

0 komentara na cjelinu

Cjelina XIV - Prekršajne odredbe

Članak 56.

(1) Novčanom kaznom od 60.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako je zatečena da obavlja poslove zaštite na radu bez ovlaštenja (članak 51. stavak 1.), odnosno ne obavlja poslove zaštite na radu sukladno ovom Zakonu i propisima zaštite na radu ( članak 51. stavak 2.)
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 7.000,00 do 10.000,00 kuna odgovorna osoba ovlaštene pravne osobe.
(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinjen drugi put, pravnoj osobi ovlaštenoj za obavljanje poslova zaštite na radu se uz novčanu kaznu izriče i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od jedne godine, a odgovornoj osobi ovlaštene pravne osobe se uz novčanu kaznu izriče i zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova stručnjaka zaštite na radu u trajanju od dvije godine.