Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

0 komentara na cjelinu

Cjelina XIV - Prekršajne odredbe

Članak 60.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj, koji je doveo do ozljede s težom posljedicom odnosno koji je učinjen drugi puta, koordinator zaštite na radu, ako ne koordinira primjenu načela zaštite na radu odnosno izvođenje radova sukladno propisima zaštite na radu (članak 41. stavak 3. i članak 42. stavak 5.)