Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

1 komentara na cjelinu

Cjelina XV - Prijelazne i završne odredbe

Članak 62.

(1) Uvjerenje o položenom općem dijelu stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu stručnjaka zaštite na radu, rješenje o priznavanju statusa stručnjaka zaštite na radu te uvjerenje o položenom stručnom ispitu za koordinatora zaštite na radu koje je fizičkoj osobi izdalo ili donijelo nadležno tijelo temeljem Zakona o zaštiti na radu (“Narodne novine” br. 59/96, 94/96-ispr.,114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09) i njegovih podzakonskih propisa, važi i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Rješenje o ovlaštenju koje je doneseno pravnoj osobi temeljem Zakona o zaštiti na radu (“Narodne novine” br. 59/96, 94/96-ispr.,114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09) i njegovih podzakonskih propisa, važit će godinu dana nakon stupanja na snagu ovoga zakona.
(3) Povjerenik za zaštitu na radu koji je izabran ili imenovan temeljem Zakona o zaštiti na radu (“Narodne novine” br. 59/96, 94/96-ispr.,114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09) ostaje povjerenik za vrijeme za koje je biran ili imenovan i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.
(4) Isprave izdane od ovlaštenih pravnih osoba o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima temeljem Zakona o zaštiti na radu (“Narodne novine” br. 59/96, 94/96-ispr.,114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09), prestaju važiti kada nastupe propisane okolnosti iz navedenoga Zakona i propisa donesenog na temelju istog.
(5) Upravni postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po Zakonu o zaštiti na radu (“Narodne novine” br. 59/96, 94/96-ispr.,114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09).

Općih komentara na Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

Marko on Kolovoz 26, 2012

A što je sa rješenjima koja su ishodili poslodavci da mogu obavljati poslove zaštite na radu po blažim kriterijima? Zbog čega to neće važiti i nadalje? Zar će sve škole ponovo morati slati zahtjeve da ih se oslobodi zapošljavanja stručnjaka, a usput rečeno takva su rješenja dobivale po automatizmu? Zar će svi poslodavci s više od 50 zaposelnih koji su osobođeni zapošljavanja stručnjaka zaštite na radu ponovno morati prolaziti kroz istu proceduru inspekcijskih nadzora? Čemu?