Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

0 komentara na cjelinu

Cjelina XV - Prijelazne i završne odredbe

Članak 63.

(1) Vlada će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona imenovati članove Upravnog vijeća Zavoda iz članka 44. ovoga Zakona i imenovati privremenog ravnatelja, koji će do dana imenovanja ravnatelja imati ovlasti ravnatelja prema Zakonu o ustanovama.
(2) Upravno vijeće Zavoda obvezno je donijeti Statut u roku od šezdeset dana od dana upisa Zavoda u sudski registar.
(3) Danom upisa u sudski registar Zavod će preuzeti radnike Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona radili u djelatnosti i na poslovima zaštite na radu, sredstva namijenjena za obavljanje djelatnosti i poslova zaštite na radu i prava i obveze proistekle iz djelatnosti zaštite na radu.
(4) Zavod će u roku od trideset dana od dana upisa u sudski registar preuzeti od Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu pismohranu i drugu dokumentaciju koja se odnosi na poslove zaštite na radu, koje je do toga dana obavljao Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.
(4) Do dana preuzimanja pismohrane i dokumentacije prema stavku 3. ovog članka sve poslove Zavoda utvrđene ovim Zakonom obavljat će Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.