Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

0 komentara na cjelinu

Cjelina XV - Prijelazne i završne odredbe

Članak 65.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o zaštiti na radu (“Narodne novine”, broj 59/96, 94/96-ispr.,114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09).