Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

0 komentara na cjelinu

Cjelina II - Opće odredbe

Članak 3.

(1) Ovaj Zakon određuje sudionike, njihova prava, obveze i odgovornosti u provođenju zaštite na radu.
(2) Prava, obveze i odgovornosti u provođenju zaštite na radu mogu biti uređeni na izravan i neizravan način i drugim propisom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca i ugovorom o radu ili drugim aktom poslodavca.