Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

0 komentara na cjelinu

Cjelina III - Pravila zaštite na radu

Članak 10.

(1) Podzakonske propise zaštite na radu donosi ministar nadležan za rad odnosno ministar nadležan za zdravstvo uz suglasnost ministra nadležnog za rad.
(2) Podzakonske propise koji se odnose na zdravstvenu zaštitu na radu donosi ministar nadležan za zdravstvo.
(3) Podzakonske propise zaštite na radu u aktivnostima iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona, provedbenim propisima propisuju nadležni ministri, uz suglasnost ministra nadležnog za rad i ministra nadležnog za zdravstvo.
(4) Podzakonske propise zaštite na radu u pojedinim područjima djelatnosti, provedbenim propisima propisuju nadležni ministri, uz suglasnost ministra nadležnog za rad i ministra nadležnog za zdravstvo.
(5) Izradu stručnih podloga za podzakonske propise iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka, nadležni ministar može povjeriti javnoj, znanstvenoj ili stručnoj ustanovi.