Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

0 komentara na cjelinu

Cjelina III - Pravila zaštite na radu

Članak 11.

(1) Vlada Republike Hrvatske sustavno prati stanje zaštite na radu te uz savjetovanje s predstavnicima poslodavaca i radnika, u okvirima svoje nadležnosti, utvrđuje, predlaže, provodi i povremeno preispituje i potiče rad na usklađivanju zakonodavstva, u svrhu unaprjeđivanja zaštite na radu.
(2) U tu svrhu Vlada Republike Hrvatske osniva Nacionalno vijeće zaštite na radu, kao savjetodavno tijelo, a čine ga predstavnici države, poslodavaca i radnika te istaknuti stručnjaci na području zaštite na radu.
(3) Radi promicanja zaštite na radu, pravnim i fizičkim osobama mogu se dodijeliti priznanja i nagrada.
(4) Ministar nadležan za rad će pravilnikom propisati vrste priznanja i nagradu iz stavka 3. ovoga članka, te postupak, način i uvjete za njihovu dodjelu.