Javna rasprava za ovaj dokument je završena.

Nacrt prijedloga zakona o zaštiti na radu (staro)

0 komentara na cjelinu

Cjelina III - Pravila zaštite na radu

Članak 5.

Zaštita na radu kao organizirano djelovanje uključuje osobito:
1) pravila pri projektiranju i izradi sredstava rada,
2) pravila pri uporabi, održavanju, pregledu i ispitivanju sredstava rada,
3) pravila koja se odnose na osobe na radu te prilagodbu procesa rada njihovom spolu, dobi, fizičkim i psihičkim sposobnostima,
4) načine i postupke osposobljavanja i obavješćivanja osoba na radu i poslodavaca sa svrhom postizanja odgovarajuće razine zaštite na radu,
5) načine i postupke suradnje poslodavca i osoba na radu, predstavnika radnika i udruga te državnih ustanova i tijela,
6) zabranu od dovođenja u nepovoljniji položaj osoba na radu zbog aktivnosti poduzetih na području zaštite na radu,
7) opća načela sprječavanja rizika na radu u cilju uklanjanja čimbenika rizika i nezgoda.